Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Cíle asociace

Cíle asociace

Cílem a posláním ČAOH je podpora a zastupování společných zájmů členů, pomoc úspěšnému podnikání členů a organizace aktivní odborné spolupráce mezi členy.

ČAOH sleduje zejména následující obecné cíle:

 • poskytování podpory členům v jejich sféře činnosti při aplikaci vysokého technického standardu

 • zastupování společných zájmů osob podnikajících v oblasti nakládání s odpady ve vztahu k úřadům, komorám a ostatním soukromým a veřejnoprávním institucím, které mají vliv na české odpadové hospodářství

 • aktivní spolupráce na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady, vyvíjení úsilí ke zjednodušení a sjednocení příslušných předpisů a snížení administrativní zátěže podnikajících osob

 • publikační a vzdělávací činnost

Mezi věcné a odborné cíle ČAOH patří:

 • v rámci odborného působení na členskou základnu přispívat k tomu, aby jednotlivé členské společnosti vykonávaly činnosti při nakládání s odpady pokud možno prostřednictvím moderních metod a vždy v souladu s platnou legislativou

 • v rámci odborného působení na členskou základnu přispívat k tomu, aby jednotlivé členské společnosti v rámci nakládání s odpady plnily veškeré zákonné podmínky související s ochranou životního prostředí a zdraví

 • prosazovat podmínky volného trhu v odpadovém hospodářství a hájit principy volného trhu

 • svým odborným působením prosazovat smysluplné strategie nakládání s odpady v ČR, takové, které mají reálný ekonomický předpoklad k dlouhodobému fungování v prostředí volného trhu
 • prosazovat takové přístupy (legislativní, koncepční, strategické, apod.), které povedou k zajištění co nejfunkčnějšího konkurenčního prostředí v oblasti podnikání a nakládání s odpady

ČAOH   »   ČAOH   »   Cíle asociace

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2021 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis