Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Cíle asociace

Cíle asociace

Cílem a posláním ČAOH je podpora a zastupování společných zájmů členů, pomoc úspěšnému podnikání členů a organizace aktivní odborné spolupráce mezi členy.

ČAOH sleduje zejména následující obecné cíle:

  • poskytování podpory členům v jejich sféře činnosti při aplikaci vysokého technického standardu

  • zastupování společných zájmů osob podnikajících v oblasti nakládání s odpady ve vztahu k úřadům, komorám a ostatním soukromým a veřejnoprávním institucím, které mají vliv na české odpadové hospodářství

  • aktivní spolupráce na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady, vyvíjení úsilí ke zjednodušení a sjednocení příslušných předpisů a snížení administrativní zátěže podnikajících osob

  • publikační a vzdělávací činnost

Mezi věcné a odborné cíle ČAOH patří:

  • v rámci odborného působení na členskou základnu přispívat k tomu, aby jednotlivé členské společnosti vykonávaly činnosti při nakládání s odpady pokud možno prostřednictvím moderních metod a vždy v souladu s platnou legislativou

  • v rámci odborného působení na členskou základnu přispívat k tomu, aby jednotlivé členské společnosti v rámci nakládání s odpady plnily veškeré zákonné podmínky související s ochranou životního prostředí a zdraví

  • prosazovat podmínky volného trhu v odpadovém hospodářství a hájit principy volného trhu

  • svým odborným působením prosazovat smysluplné strategie nakládání s odpady v ČR, takové, které mají reálný ekonomický předpoklad k dlouhodobému fungování v prostředí volného trhu
  • prosazovat takové přístupy (legislativní, koncepční, strategické, apod.), které povedou k zajištění co nejfunkčnějšího konkurenčního prostředí v oblasti podnikání a nakládání s odpady

ČAOH   »   ČAOH   »   Cíle asociace

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012 copyright Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis