Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Historie asociace

Historie asociace

Česká asociace odpadového hospodářství je tu již cca 16 let.

Ke vzniku této asociace počátkem roku 1997 vedly především kladné zkušenosti s fungováním soukromého sektoru v oblasti odpadového hospodářství, získané v mnoha evropských zemích. Proto se tehdy soukromé firmy sdružily, aby přes ostrý konkurenční boj, který spolu často svádějí, pomohly vyřešit mnohé, pro tuto skupinu zásadní společné problémy, související především s prostředím českého trhu.

Od té doby se nám podařilo vybudovat úspěšnou a silnou asociaci, která dnes zastupuje průběžně cca 60 - 80 společností, které dohromady ovládají více jak polovinu soukromého trhu v odpadovém hospodářství v ČR.

Asociace v současné době podporuje své členy při zabezpečování stejných podmínek pro všechny subjekty na trhu s odpady. Svá stanoviska a cíle prezentuje nejen na tomto webu, ale i v odborném tisku, na seminářích, konferencích a výstavách. Členové dostávají důležité zprávy z Parlamentu, či z Ministerstva životního prostředí, informace o odborných akcích u nás i v zahraničí, zprávy z odborného tisku a další podklady. Členové asociace se mohou účastnit jednání odborných interních pracovních skupin ke konkrétním tématům, kde jsou formulovány jednotné odborné postoje ČAOH.

Chcete-li i vy s námi přispět k ochraně a rozvoji standardního tržního prostředí v oblasti nakládání s odpady, rádi vás mezi sebou přivítáme. Pokud se chcete stát členem ČAOH, klikněte na záložku "Podmínky členství" .

ČAOH   »   ČAOH   »   Historie asociace

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012 copyright Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis