Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Vedení asociace

Vedení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství je sdružení, jejímž základním funkčním dokumentem jsou Stanovy ČAOH. Platné stanovy definují jednotlivé orgány ČAOH, jejich působnost a kompetence.

Výčet orgánů České asociace odpadového hospodářství

 

 • valná hromada
 • představenstvo
 • výkonný ředitel
 • pracovní skupiny


Valná hromada 

Je vrcholným orgánem ČAOH. Valnou hromadu tvoří členové ČAOH, případně jejich zástupci na základě plné moci. Právnické osoby jsou zastupovány svými statutárními orgány nebo zplnomocněnou osobou.

 

Představenstvo

Představenstvo je zvoleno valnou hromadou ze zástupců členů ČAOH.

 

Předseda představenstva ČAOH - Ing. Karel Oliva, Ph.D.

Místopředseda představenstva ČAOH - Mgr. Roman Mužík

Místopředseda představenstva ČAOH - Ing. František Šimánek 

Člen představenstva ČAOH - Michal Plodík

Člen představenstva ČAOH - Ing. Milan Tomášek

Člen představenstva ČAOH - Ing. Jakub Kos

Člen představenstva ČAOH - Daniel Kraft


Výkonný ředitel

Výkonný ředitel je volen představenstvem ČAOH. Výkonný ředitel odpovídá za plnění běžných úkolů a záležitostí ČAOH. Za ČAOH se účastní odborných jednání a pracovních skupin svolávaných dotčenými úřady. Zastupuje ČAOH na odborných konferencích a seminářích. Může na základě plné moci zastupovat ČAOH navenek. Svolává a vede pracovní skupiny v rámci ČAOH.

Výkonný ředitel - Ing. Petr Havelka


Pracovní skupiny

Pracovní skupiny odborníků z řad členů ČAOH jsou tvořeny ad hoc k řešení odborných problémů a vypracování zpráv a závěrů ke konkrétním záležitostem ČAOH. Pracovní skupiny svolává a vede výkonný ředitel.

ČAOH   »   ČAOH   »   Vedení asociace

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (49%)
 • Nevím (30%)
 • Ne (21%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2021 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis