Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Vedení asociace

Vedení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství je sdružení, jejímž základním funkčním dokumentem jsou Stanovy ČAOH. Platné stanovy definují jednotlivé orgány ČAOH, jejich působnost a kompetence.

Výčet orgánů České asociace odpadového hospodářství

 

  • valná hromada
  • představenstvo
  • výkonný ředitel
  • pracovní skupiny


Valná hromada 

Je vrcholným orgánem ČAOH. Valnou hromadu tvoří členové ČAOH, případně jejich zástupci na základě plné moci. Právnické osoby jsou zastupovány svými statutárními orgány nebo zplnomocněnou osobou.

 

Představenstvo

Představenstvo je zvoleno valnou hromadou ze zástupců členů ČAOH.

 

Předseda představenstva ČAOH - Ing. Miroslav Jetel 

Místopředseda představenstva ČAOH - Mgr. Roman Mužík

Místopředseda představenstva ČAOH - Ing. František Šimánek 

Člen představenstva ČAOH - Michal Plodík

Člen představenstva ČAOH - Ing. Milan Tomášek

Člen představenstva ČAOH - Ing. Karel Oliva, Ph.D.

Člen představenstva ČAOH - Daniel Kraft


Výkonný ředitel

Výkonný ředitel je volen představenstvem ČAOH. Výkonný ředitel odpovídá za plnění běžných úkolů a záležitostí ČAOH. Za ČAOH se účastní odborných jednání a pracovních skupin svolávaných dotčenými úřady. Zastupuje ČAOH na odborných konferencích a seminářích. Může na základě plné moci zastupovat ČAOH navenek. Svolává a vede pracovní skupiny v rámci ČAOH.

Výkonný ředitel - Ing. Petr Havelka


Pracovní skupiny

Pracovní skupiny odborníků z řad členů ČAOH jsou tvořeny ad hoc k řešení odborných problémů a vypracování zpráv a závěrů ke konkrétním záležitostem ČAOH. Pracovní skupiny svolává a vede výkonný ředitel.

ČAOH   »   ČAOH   »   Vedení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012 copyright Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis