Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Konkrétní řešená témata

V této sekci jsou uvedena konkrétní témata, která Česká asociace odpadového hospodářství řeší v současné době, případně které řešila v historii. V rámci jednotlivých odborných témat jsou přiloženy i konkrétní písemné výstupy, které asociace v předmětné problematice zpracovala.

1.11.2012 ČAOH připomínkovala návrh nového Plánu odpadového hospodářství ČR, který předložilo MŽP. 

Nový Plán odpadového hospodářství byl předložen v rámci jednání Rady odpadového hospodářství, poradního orgánu ministra životního prostředí. Při jednání Rady bylo sděleno, že tento návrh POH chce nyní MŽP podrobit široké odborné diskuzi a připomínkování. Bylo sděleno, že návrh POH je možno pro tyto účely volně šířit a zajistit tak dostatečnou účast připomínkových míst a míru projednání návrhu.

Za zmínku stojí, že ČAOH byla v rámci tohoto kola připomínkování, připomínkovým místem, které uplatnilo největší počet připomínek, tedy největší počet připomínek ze všech členů Rady odpadového hospodářství. Konkrétní připomínky definované k návrhu nového POH ČR ze strany ČAOH jsou pro informaci uvedeny v přiloženém souboru ČAOH-připomínky-POH ČR [ 258.09 kB, PDF ]. Nejdůležitější připomínky jsou pak vyznačeny červeným textem „zásadní připomínka“. Pokud se s připomínkami ČAOH seznámíte a identifikujete se s nimi a pokud s námi chcete do budoucna sdílet a společně prosazovat námi uváděné odborné názory, kontaktujte nás prosím.

 

16.11.2012 ČAOH aktivně zúčastnila odborného semináře v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (14.11.2012).

Seminář se týkal zejména možného budoucího legislativního a faktického vývoje v oblasti zákona o odpadech. Seminářem provázel pan poslanec Mgr. Tomáš Úlehla, místopředseda Výboru pro životní prostředí. Ze strany odborné odpadářské veřejnosti se semináře zúčastnil nemalý počet zástupců důležitých odpadářských společností působících na trhu v ČR. Dále byl přítomen Svaz měst a obcí ČR, sdružení CICPEN a někteří další. Bohužel na seminář nedorazil žádný zástupce Ministerstva životního prostředí, ač bylo MŽP na tento seminář zváno jako jeho velmi důležitý účastník.

Ze strany ČAOH byla na semináři poměrně podrobně prezentována problematika možných rizik a negativních aspektů aktuálně v některých regionech silně prosazovaného modelu centralističtějšího řízení toků odpadů známého jako ISNO – Integrované systémy nakládání s odpady. Źástupci ČAOH na jednání mimo jiné upozornili na to, že pokud se ČR vydá cestou podpory zřizování ISNO v jednotlivých regionech, může to velmi reálně a nemalým způsobem znamenat zdražení poplatků za odpadové hospodářství všem občanům ČR. Tato svá konstatování zástupci ČAOH podpořili sérií prezentovaných dat a srovnání.

 Po proběhlé prezentaci se vedla diskuze nad předmětnou problematikou. Do diskuze se zapojili jak přítomní poslanci, tak zástupci ČAOH, ale i Svazu měst a obcí ČR a sdružení CICPEN. Ze strany zúčastněných pánů poslanců pak zaznělo shrnutí, že poslanci požádají MŽP o sdělení podrobnějších informací k problematice připravovaného zákona o odpadech a nového POH ČR. Návrh nového POH ČR v sobě, v některých formulacích zahrnuje nástroje související s prosazováním ISNO. Na závěr semináře bylo řečeno, že k diskuzi nad touto vážnou problematikou, která se ve svém důsledku může týkat ekonomické situace každého občana v ČR, bude nutné se ještě dále podrobněji zabývat. V tomto směru by se na půdě Poslanecké sněmovny měl v návaznosti na tento první seminář konat rovněž seminář navazující, kde by měli být řešené věci dále a podrobněji diskutovány. 

ČAOH   »   Činnosti   »   Konkrétní řešená témata

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis