Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Příprava Programů předcházení vzniku odpadů 18.11.2012

Příprava Programů předcházení vzniku odpadů

Česká asociace odpadového hospodářství se účastní odborné diskuze při přípravě Programů předcházení vzniku odpadů.

Rámcová Směrnice o odpadech Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ukládá členským státům vytvořit národní Programy předcházení vzniku odpadů do konce roku 2013, a to buď samostatně nebo jako součást jiné politiky provázané s prevencí odpadů. Dne 25.10.2012 byla na webových stránkách Evropské komise zveřejněna delší dobu připravovaná příručka EK k této věci. Zde uvádíme odkaz na předmětnou příručku v anglickém jazyce: http://ec.europa.eu/environment/waste/prevention/guidelines.htm

Diskuze k přípravě Programů předcházení vzniku odpadů nyní probíhá na MŽP. ČAOH se této diskuze již nyní účastní a v této své aktivitě chce i nadále pokračovat tak, aby přispěla k nalezení vhodné a ekonomicky smysluplné cesty, jak řešit tuto otázku.

Zde jsou uvedeny základní připomínky, které ČAOH k tomuto tématu sdělila MŽP:

 1. ČR by v této oblasti měla stanovovat pouze takové cíle, které jsou ekonomicky přijatelné a smysluplné v podmínkách a v prostředí českého trhu.
 2. ČR by si pokud možno neměla v této věci stanovovat ambiciózní cíle vyjádřené v absolutních číselných hodnotách některých ukazatelů. Není jasná základna pro výpočet takových cílů. Je třeba předejít opakování situace, kdy ČR nahlásila ne zcela reálné údaje o OH, z nichž byly následně stanoveny dlouhodobé cíle, které však zcela neodpovídají realitě (otázka BRKO). Tato cesta by následně mohla působit na potřebu neúměrného zvyšování nákladů, aby byly plněny stanovené cíle v dokumentu vypracovaném na základě požadavku EU.
 3. Stanovením příliš ambiciózních cílů v této oblasti si ČR může zkomplikovat ohlašovaní jiné agendy do EU, a sice ohlašování procent využívání odpadů (pokud bude ČR vykazovat, že odpady nevznikají, bude se obtížněji dokladovat potřebné procento jejich recyklace; jako příklad můžeme uvést nynější velmi pozitivní situaci v oblasti nakládání se stavebními odpady, které ČR umí dlouhodobě velmi dobře ve srovnání s požadavky EU materiálově využívat).
 4. Jako poznámku také uvádíme, že vývoj množství produkovaného odpadu je ve většině zemí přímo úměrný HDP příslušného státu.
 5. ČAOH doporučuje zaměřit se v připravovaném materiálu zejména na cestu realizace kvalitní a funkční osvěty veřejnosti o potřebě předcházení vzniku odpadů, než na stanovování konkrétních procentuálních cílů pro ČR.
 6. Při přípravě Programu prevence doporučujeme vycházet z již existujících materiálů MŽP a MPO relevantních pro zpracování Programu.
 7. Doporučujeme odpovědně rozhodnout, které toky odpadů budou v Programu prevence řešeny.
 8. Dále ČAOH doporučuje podívat se v této věci na přístup okolních států EU a nechat se inspirovat již nalezenými myšlenkami, které by byly vhodné pro prostředí českého trhu a byly v ekonomických možnostech ČR a zejména občanů ČR.

 

ČAOH   »   Konkrétní řešená témata   »   Příprava Programů předcházení vzniku odpadů

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (52%)
 • Nevím (25%)
 • Ne (23%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis