Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Aktualizace příručky pro ohlašování do IRZ 06.02.2014 | kategorie: Odborné články

Aktualizace příručky pro ohlašování do IRZ

Česká asociace odpadového hospodářství informuje, že příručka pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí (dále jen „IRZ“) byla Ministerstvem životního prostředí (MŽP) aktualizována pro ohlašovací rok 2013.

 

Publikace, jež slouží provozovatelům zařízení k objasnění a shrnutí požadavků na plnění ohlašovací povinnosti a zároveň slouží jako vhodný zdroj informací, tak vychází v pátém aktualizovaném vydání a zohledňuje stav k 1. 1. 2014.

Příručka obsahuje způsob ohlašování, způsob získávání údajů pro ohlašování a rovněž celou řadu praktických příkladů, včetně právní úpravy a rozsahu IRZ. Tyto zůstávají stejné jako v předchozím roce.

Dokument je k dispozici zde: http://www.irz.cz/sites/default/files/IRZ-ohlasovani-FINAL.pdf

Změny pro ohlašování v roce 2014, kdy dochází v rámci plnění ohlašovacích povinností ke změnám v agendě vod, ovzduší a v odpadech, a informace o nové funkci předvyplňování formulářů hlášení historickými daty jsou podrobněji rozepsány zde: https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/uvod.html. Pro přehlednost uvádíme, že u odpadů dochází ke změně ve způsobu podání hlášení roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru baterií a akumulátorů (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhláška č. 170/2010 Sb., příloha 3)

Závěrem připomínáme, že provozovatelé zařízení jsou povinni do IRZ ohlásit vždy nejpozději do 31. 3. za předchozí kalendářní rok.


Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) s využitím podkladů CENIA

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Aktualizace příručky pro ohlašování do IRZ

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis