Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Aktuální informace o plnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadů v roce 2014 (údaje za rok 2013) 11.11.2013 | kategorie: Odborné články

Aktuální informace o plnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadů v roce 2014 (údaje za rok 2013)

Česká asociace odpadového hospodářství informuje, že Cenia zveřejnila aktualizované informace k plnění ohlašovacích povinností za rok 2013. Konkrétní změny a důležité informace naleznete níže v textu nebo stránkách Cenia.

 

 

Aktuální informace o plnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadů v roce 2014 (údaje za rok 2013)

Formulář „Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru baterií a akumulátorů“ (dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 170/2010 Sb.) se za rok 2013 podává elektronicky prostřednictvím systému ISPOP. PDF formulář pro vyplnění hlášení bude dostupný registrovaným uživatelům v uživatelském účtu nejpozději 1. 1. 2014.

 

Novela zákona o odpadech (č. 169/2013 Sb.)

Novelizace zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech zákonem č. 169/2013 Sb. ze dne 16. května 2013 přináší změny v odpadové legislativě. Účinnost některých změn je stanovena postupně ke dni 1. října 2013, 1. ledna 2014, 1. října 2014 a 1. ledna 2015. Přehled změn textu zákona o odpadech dotčeného novelou naleznete zde.

V souvislosti s ISPOP dojde ke změně vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů (ELPNO) v elektronické podobě prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) uvedená v § 40 zákona s účinností od 1. října 2014.

 

Informace o plnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadů v roce 2013 (údaje za rok 2012)

Manuál k vyplnění formuláře F_ODP_PROD

 

Formuláře

V ohlašovacím roce 2013 dochází ke změně nástroje pro ohlašování - dosavadní webové formuláře jsou nahrazeny interaktivními PDF formuláři.


Následující hlášení lze zpracovat ve formulářích ADOBE Reader, které jsou přístupné ohlašovatelům v jejich uživatelských účtech v ISPOP.

Agenda

Formulář

Zákon/vyhláška

Termín podání/

Ověřovatel

 ODPADY

F_ODP_PROD

Hlášení o produkci a nakládání s odpady
§ 21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20

15. 2. 2013

ORP

 ODPADY

F_ODP_PROD_AV

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady
§ 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 4

15. 2. 2013

ORP

 ODPADY

F_ODP_PROD_EL

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady
§ 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 8

15. 2. 2013

ORP

 ODPADY

F_ODP_ZAR

Zařízení na využívání a odstraňování odpadů
§ 23 odst. (1) vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 22

od 1. 1. 2013
do 2 měsíců

od zahájení nebo ukončení

ORP

 ODPADY

F_ODP_SKL

Skládky odpadů
§ 23 odst. (2) vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 23

od 1. 1. 2013
do 2 měsíců

od zahájení nebo ukončení

ORP

 ODPADY

F_ODP_DO

Dopravce odpadů
§ 23 odst. (3) vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 27

od 1. 1. 2013 do 2 měsíců

od zahájení nebo ukončení

ORP

ODPADY

F_ODPRZ_VOZ

Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech
§ 7 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 5

31. 3. 2013

MŽP

ODPADY

F_ODPRZ_EL

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu
§ 6 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 4

31. 3. 2013

MŽP

ODPADY

F_ODPRZ_ZPETODB

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok
§ 20 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 19

31. 3. 2013

MŽP

ODPADY

F_ODP_PCB

Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (7) zákona a zařízení, u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle §27 odst. (7)
§ 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2

od 1. 1. 2013

(ihned po změně)

CENIA

 

 

Informace o plnění ohlašovacích povinností v oblasti obalů v roce 2013 (údaje za rok 2012)

Formulář

Následující hlášení lze zpracovat ve formulářích ADOBE Reader, které jsou přístupné ohlašovatelům v jejich uživatelských účtech v ISPOP.

Agenda

Formulář

Zákon/vyhláška

Termín podání/

Ověřovatel

 ODPADY

F_OBL_RV

Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

vyhl. č. 641/2004 Sb.

15. 2. 2013

CENIA

 

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství s využitím informací Cenia

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Aktuální informace o plnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadů v roce 2014 (údaje za rok 2013)

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis