Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

BALÍČEK OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ SCHVÁLEN 18.04.2018 | kategorie: Aktuality

BALÍČEK OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ SCHVÁLEN

Evropský parlament dnes schválil balíček oběhového hospodářství. Dnešní hlasování tak potvrdilo kompromisní předběžnou dohodu mezi Radou, Evropským parlamentem a Komisí, která byla uzavřena v prosinci 2017.

Hlasovalo se konkrétně o znění 4 legislativních návrhů směrnic, kterými se mění:

  • směrnice o odpadech

Především se stanoví nové cíle pro přípravu k opětovnému použití a recyklaci komunálních odpadů, a to  55% v roce 2025, 60% v roce 2030, 65% v roce 2035.

Dále se v návrhu stanoví např. povinné třídění bioodpadu, odpadních olejů, textilu a nebezpečných složek komunálních odpadů. Rovněž je podrobně řešena např. problematika potravinového odpadu. Nová příloha směrnice obsahuje příklady ekonomických nástrojů a dalších opatření k poskytování pobídek k uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady (např. poplatky a omezení související s ukládáním odpadu na skládku a jeho spalováním).

  • směrnice o skládkování odpadu

Zde je podstatný nově stanovený cíl pro skládkování komunálních odpadů, a to 10% z produkce komunálních odpadů v roce 2035.

  • směrnice o obalech a obalových odpadech

Návrh zejména obsahuje následující nové cíle pro obalové materiály: pro rok 2025 -  recyklace všech obalových odpadů 65 %, plasty 50 %,  dřevo 25 %,  železné kovy 70 %, hliník  50 %, sklo  70 %,  papír a lepenka 75 %. Pro rok 2035 - 70 % recyklace všech obalových odpadů, plasty 55 %, dřevo 30 %, železné kovy 80 %, hliník 60 %, sklo 75 %, papír a lepenka 85 %.

  • směrnice o vozidlech s ukončenou životností, směrnice o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

Změny těchto směrnic se týkají především předkládání údajů členskými státy.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   BALÍČEK OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ SCHVÁLEN

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012 copyright Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis