Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

BALÍČEK OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ SCHVÁLEN 18.04.2018 | kategorie: Aktuality

BALÍČEK OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ SCHVÁLEN

Evropský parlament dnes schválil balíček oběhového hospodářství. Dnešní hlasování tak potvrdilo kompromisní předběžnou dohodu mezi Radou, Evropským parlamentem a Komisí, která byla uzavřena v prosinci 2017.

Hlasovalo se konkrétně o znění 4 legislativních návrhů směrnic, kterými se mění:

 • směrnice o odpadech

Především se stanoví nové cíle pro přípravu k opětovnému použití a recyklaci komunálních odpadů, a to  55% v roce 2025, 60% v roce 2030, 65% v roce 2035.

Dále se v návrhu stanoví např. povinné třídění bioodpadu, odpadních olejů, textilu a nebezpečných složek komunálních odpadů. Rovněž je podrobně řešena např. problematika potravinového odpadu. Nová příloha směrnice obsahuje příklady ekonomických nástrojů a dalších opatření k poskytování pobídek k uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady (např. poplatky a omezení související s ukládáním odpadu na skládku a jeho spalováním).

 • směrnice o skládkování odpadu

Zde je podstatný nově stanovený cíl pro skládkování komunálních odpadů, a to 10% z produkce komunálních odpadů v roce 2035.

 • směrnice o obalech a obalových odpadech

Návrh zejména obsahuje následující nové cíle pro obalové materiály: pro rok 2025 -  recyklace všech obalových odpadů 65 %, plasty 50 %,  dřevo 25 %,  železné kovy 70 %, hliník  50 %, sklo  70 %,  papír a lepenka 75 %. Pro rok 2035 - 70 % recyklace všech obalových odpadů, plasty 55 %, dřevo 30 %, železné kovy 80 %, hliník 60 %, sklo 75 %, papír a lepenka 85 %.

 • směrnice o vozidlech s ukončenou životností, směrnice o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

Změny těchto směrnic se týkají především předkládání údajů členskými státy.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   BALÍČEK OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ SCHVÁLEN

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis