Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

ČAOH informuje - drobná technická novela zákona o odpadech 19.03.2013 | kategorie: Aktuality

ČAOH informuje - drobná technická novela zákona o odpadech

Dnes 19. března 2013 vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 69/2013 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. ČAOH upozorňuje, že novela je účinná rovněž ode dnešního dne.

 

Část druhá tohoto zákona obsahuje novelu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Jedná se o rozsahově drobnou úpravu § 82 odst. 2 zákona o odpadech - slova „§ 12 odst. 5“ se nahrazují slovy „§ 12 odst. 6“ a za slova „§ 48a písm. b),“ se vkládají slova „§ 50 odst. 2,“.

Obsah novely:

Ustanovení § 82 odst. 2 zákona o odpadech se týká souhlasů podle zákona o odpadech, které se nevydají, pokud je jejich vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání inegrovaného povolení. Novela obsahuje za prvé legislativně technickou opravu nevyhovujícího odkazu, neboť v § 12 odst. 5 doposud platného znění zákona o odpadech žádný souhlas není ( § 12 odst. 6 obsahuje souhlas krajského úřadu k míšení nebezpečných odpadů). Druhou změnou se nově k výčtu těchto souhlasům přidává i souhlas krajského úřadu k dispozici se zvláštním vázaným účtem pro účely vytváření finanční rezervy podle § 50 odst. 2 zákona o odpadech. 

Tato novela nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tedy dnes 19. března 2013.

Náhled textu novely je k dispozici zde: http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/13-069.htm

Členové ČAOH mají již plný text aktuálního novelizovaného zákona o odpadech k dispozici na neveřejné části webových stránek ČAOH.

 

Ing. Petr Havelka, ředitel ČAOH

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   ČAOH informuje - drobná technická novela zákona o odpadech

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (52%)
 • Nevím (29%)
 • Ne (19%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis