Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

ČAOH informuje - Evropský parlament schválil úpravu směrnice k bateriím 11.12.2013 | kategorie: Odborné články

ČAOH informuje - Evropský parlament schválil úpravu směrnice k bateriím

Česká asociace odpadového hospodářství přináší aktuální informaci z Úředního větsníku EU, kde byla dne 10.12.2013 zveřejněna aktualizovaní směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/56/EU ze dne 20.11.2013.

 

Uvedenou směrnicí se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o uvádění na trh přenosných baterií a akumulátorů obsahujících kadmium, které jsou určené do bezšňůrových elektrických nástrojů, a knoflíkových článků s nízkým obsahem rtuti, a kterou se zrušuje rozhodnutí Komise 2009/603/ES.

ČAOH připravila stručný shrnující výtah z tohoto aktuálního evropského předpisu.

Nová směrnice se týká především ukončení dvou výjimek umožňovaných Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES:

 1. Výjimka pro přenosné baterie a akumulátory určené k použití do bezšňůrových elektrických nástrojů - zákaz používání kadmia bude rozšířen i na přenosné baterie a akumulátory určené k použití do bezšňůrových elektrických nástrojů, neboť podle Komise vhodné náhrady bez obsahu kadmia pro taková zařízení jsou již na trhu dostupné (technologie nikl-metal-hydridových a lithium-iontových baterií) - stávající výjimka bude platit do 31. prosince 2016.
 2. Výjimka pro knoflíkové články s obsahem rtuti nepřesahujícím 2 % hmotnostní – z důvodu posunu na trhu Unie směrem ke knoflíkovým článkům bez obsahu rtuti bude tato výjimka platit pouze to do 1. října 2015 - po tomto datu bude platit zákaz uvádět na trh knoflíkové články s obsahem rtuti přesahujícím 0,0005 % hmotnostních.

Mezi další změny patří přeformulované znění článku 11 týkajícího se navrhování zařízení výrobci tak, aby bylo umožněno snadné vyjímání odpadních baterií a akumulátorů ze zařízení. Novou směrnicí bylo doplněno, že „nemohou-li odpadní baterie a akumulátory snadno vyjmout koneční uživatelé, zajistí členské státy, aby výrobci navrhovali zařízení tak, aby je mohli snadno vyjmout kvalifikovaní profesionálové nezávislí na výrobci.

Další důležitou změnou je úprava v článku 17 – členské státy mají zajistit registraci všech výrobců. Registrace má podléhat ve všech členských státech stejným procesním požadavkům v souladu s novou přílohou IV - Procesní požadavky na registraci.

(Zároveň se ruší ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 5. srpna 2009, kterým se stanoví požadavky na registraci výrobců baterií a akumulátorů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES)

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. ( Úř. věst. L 329, 10/12/2013, s. 5—9)

 

Znění aktuálního předpisu je k dispozici zde: smernice-2013-56-eu.pdf [ 761.7 kB ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   ČAOH informuje - Evropský parlament schválil úpravu směrnice k bateriím

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis