Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

ČAOH informuje - novela vyhlášky č. 294/2005 Sb. 12.04.2013 | kategorie: Aktuality

ČAOH informuje - novela vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Česká asociace odpadového hospodářství informuje o aktuální novele vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejích využívání na povrchu terénu.

Dne 12. dubna 2013 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 93/2013, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na  povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

 

Stručně k obsahu:

Na základě směrnice Rady 2011/97/EU ze dne 5. prosince 2011 se doplňují požadavky na dočasné skladování kovové rtuti, která je odpadem.

 • Dočasným skladováním kovové rtuti se rozumí odstraňování kovové rtuti, která je odpadem, v souladu s přímo použitelným předpisem EU (nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1102/2008 ze dne 22. října 2008) způsobem uvedeným v příloze č. 4 zákona o odpadech pod kódem D 15 tak, že kovová rtuť je dočasně skladována po dobu delší než jeden rok.
 • Nový § 9a - "Technické požadavky na dočasné skladování kovové rtuti" - zařízení pro dočasné skladování kovové rtuti je skládkou skupiny S-nebezpečný odpad.
 • Navazující změny v příloze č. 4 a 5 vyhlášky a nová příloha č. 13 týkající se zvláštních požadavků na dočasné skladování kovové rtuti. 

 

Nabytí účinnosti: Dnem vyhlášení - 12. dubna 2013

 

Novela vyhlášky je k dipozici zde: sb0043-2013.pdf [ 717.63 kB ]

Členové ČAOH již mají plné znění novelizovaného předpisu k dispozici na intranetu ČAOH.

 

Ing. Petr Havelka, ředitel ČAOH

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   ČAOH informuje - novela vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (52%)
 • Nevím (29%)
 • Ne (19%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis