Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

ČAOH informuje - novela vyhlášky k autovrakům 08.06.2014 | kategorie: Odborné články

ČAOH informuje - novela vyhlášky k autovrakům

Ve Sbirce vychází - vyhláška č.105/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění vyhlášky č. 54/2010 Sb.


To podstatné z obsahu:

 • § 4 nový odstavec 4 - nově stanoveny podrobnosti vedení fotodokumentace stavu přijímaných vybraných autovraků - konkrétně půjde o 3 fotografie (1.celkový pohled na autovrak, 2.stav vybavení kabiny autovraku a 3.identifikační číslo VIN)
 • § 4 nový odstavec 5 - provozovatel zařízení ke sběru autovraků je povinen zasílat fotodokumentaci ministerstvu ve lhůtě do 96 hodin po zaslání údajů podle odst. 3 do informačního systému sledování toků vybraných autovraků
 • Změny v příloze č. 2 vyhlášky týkající se např. skladování autovraků na sobě (bez technických opatření pouze dva autovraky na sobě), přesnější úprava přednostního odstraňování částí a materiálů obsahujících škodliviny, doplnění minimálních technických požadavků na zpracování autovraků a zpracovatelské operace pro podporu recyklace, zpřesnění úpravy znehodnocení a zničení VIN a další změny.


Účinnost: 15. června 2014 (s výjimkou bodu novely týkajícího se fotodokumentace stavu přijímaných vybraných autovraků, který nabývá účinnosti dne 1. října 2014).

Novela vyhlášky je k dispozici zde: 105.pdf [ 65.29 kB ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka Česká asociace odpadového hospodářství (www,caoh.cz)

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   ČAOH informuje - novela vyhlášky k autovrakům

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis