Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

ČAOH informuje - vyhláška k třídění složek komunálních odpadů (včetně BRKO) k připomínkám 02.11.2014 | kategorie: Odborné články

ČAOH informuje - vyhláška k třídění složek komunálních odpadů (včetně BRKO) k připomínkám

Ministerstvo životního prostředí předkládá do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů.

Tato vyhláška provádí ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 229/2014 Sb., a to na základě zmocnění obsaženého v tomto ustanovení. Podle § 17 odst. 3 zákona o odpadech je obec povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území. Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Podle navazujícího zmocňovacího ustanovení může ministerstvo stanovit vyhláškou podrobnosti rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů.

V navrhované vyhlášce se stanoví možné způsoby odděleného soustřeďování odpadů. Může se jednat buď o některý ze stanovených konkrétních způsobů, nebo o jejich kombinaci.

Dále se v předkládaném návrhu vyhlášky stanoví rozsah zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů ve vztahu k biologicky rozložitelným komunálním odpadům (BRKO), papíru, plastů, skla a kovů a nebezpečných komunálních odpadů.


Co se týče rozsahu oddělovaného soustřeďování BRKO

Podle navrhované vyhlášky je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného původu, a to minimálně v období od 1. dubna do 30. října kalendářního roku. Vyhláška tedy zohledňuje sezónnost sběru BRKO, pro které se zavádí povinné třídění. Povinnost odděleného soustřeďování BRKO je podle navrhované úpravy splněna také v případě, že obec zavede oddělené soustřeďování biologického odpadu rostlinného původu společně s biologickým odpadem živočišného původu. Obce tak mohou využívat veškerý biologický odpad bez ohledu na rozlišení rostlinné a živočišné složky. Pokud mají obce již tento způsob sběru zaveden, nebudou muset navíc zajišťovat samostatný oddělený sběr biologického odpadu rostlinného původu. Tato varianta je pro obce přístupnější a méně zatěžující. Zároveň je zdůrazněna povinnost sbírat biologické odpady rostlinného původu, protože právě tato složka tvoří největší množství BRKO a pouze při odděleném sběru této složky je možné zajistit plnění cílů směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů.  Povinnost zavést oddělený sběr BRKO je splněna také v případě, že obec má na svém území zavedený systém komunitního kompostování, do kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikající na území obce. Toto je nutné zejména z toho důvodu, že již v současné době mají některé obce tento systém zaveden. Za předpokladu, že by se povinnost odděleného sběru nevztahovala na komunitní kompostování, nebylo by z jejich strany reálné tuto povinnost splnit jiným způsobem sběru BRKO.

V případě papírových, plastových, skleněných a kovových odpadů, pro které má již v současné době většina obcí zaveden určitý systém odděleného sběru, se stanoví požadavek, aby místa pro oddělené soustřeďování těchto odpadů byla obcí zajištěna celoročně.

V případě nebezpečných odpadů se stanovený systém odděleného sběru nemění oproti systému, který je v současné době nastaven na základě dosavadní právní úpravy v zákoně o odpadech.

 

Návrh vyhlášky, včetně odůvodnění, je k dispozici ke stažení z webu ČAOH zde:

 

navrh-vyhlasky.pdf [ 37.44 kB ]

duvodova-zprava.pdf [ 200.82 kB ]

 

Termín připomínek: 24.11.2014

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) z předkládací zprávy MŽP

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   ČAOH informuje - vyhláška k třídění složek komunálních odpadů (včetně BRKO) k připomínkám

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis