Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

ČAOH - novela vyhlášky k nakládání s elektroodpady a elektrozařízeními 25.09.2014 | kategorie: Odborné články

ČAOH - novela vyhlášky k nakládání s elektroodpady a elektrozařízeními

Dne 26.9.2014 vychází ve Sbírce novela vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, a to pod číslem 200/2014 Sb.

 

Novela vyhlášky o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady je dle odůvodnění MŽP vydávána s ohledem na nutnost provedení nového zákona č.184/2014 Sb., tedy tzv. „elektronovely“ zákona o odpadech.

Stručně k obsahu:

 • Stanovení podskupin elektrozařízení spadající do jednotlivých skupin stanovených v příloze č. 7 zákona o odpadech (§ 3 a příloha č. 1 vyhlášky).
 • Stanovení rozsahu a způsobu vedení evidence toku zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu (§ 7 vyhlášky).
 • Stanovení způsobu výpočtu úrovně využití elektroodpadu (§ 11a vyhlášky).
 • Upravení podrobností při přeshraniční přepravě použitých elektrozařízení  - konkrétně se jedná o stanovení způsobu ověřování a prokazování funkčnosti použitých elektrozařízení, stanovení dokumentace a dalších dokladů přikládaných k nákladu přepravovaných použitých elektrozařízení, stanovení elektrozařízení s obsahem nebezpečných látek, která nesmí být přepravována jako použitá (§ 14d a násl., příloha č. 11 a 12 vyhlášky).
 • Po novelizaci zákona o odpadech bylo třeba přizpůsobit rovněž ta ustanovení vyhlášky, která se týkají provádění zápisů do Seznamu výrobců elektrozařízení (§ 5 a § 5a, přílohy č. 2 a 3 vyhlášky).
 • Úpravy týkající se způsobu vedení průběžné evidence a způsobu ohlašování elektroodpadů z důvodu odstranění nedostatků platného znění a sladění s obecnou právní úpravou této problematiky ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (§ 11 vyhlášky, příloha č. 8 vyhlášky).
 • Z důvodu kritiky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se ruší ta ustanovení vyhlášky, která omezovala možnost financování nakládání s tzv. historickými elektrozařízeními pocházejícími z domácností (uvedená na trh do dne 13. srpna 2005) pouze prostřednictvím jednoho kolektivního systému v každé skupině elektrozařízení (§ 5 vyhlášky).

 

Účinnost: K 1. říjnu 2014, s výjimkou ustanovení § 11 a přílohy č. 8, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015.

 

Znění textu vyhlášky je k dispozici zde: vyhlaska-200-2014.pdf [ 109.22 kB ]

Členové ČAOH mají kompletní doplnění znění vyhlášky s barevným zobrazením provedených změn jako obvykle k dispozici na intranetu ČAOH, přístupném po nalogování.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

 

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   ČAOH - novela vyhlášky k nakládání s elektroodpady a elektrozařízeními

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis