Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

ČAOH - Novela vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady 13.03.2014 | kategorie: Odborné články

ČAOH - Novela vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

Dnes vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 35/2014 Sb. novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela vyhlášky reaguje na změny vyvolané tzv. „ekoauditovou novelou“ zákona o odpadech (pouze však na ty změny ve znění zákona o odpadech, které jsou již účinné).

Stručně k obsahu:

 • Ruší se § 17 týkající se technických požadavků na nakládání s odpady z výroby oxidu titaničitého a požadavky na monitorování složek životního prostředí.
 • V § 21 odst. 2 týkajícím se způsobu vedení průběžné evidence odpadů se nově bude v případech, kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů, a při periodickém svozu komunálního odpadu, vést evidence v měsíčních intervalech. Podle znění vyhlášky před touto novelou se v případech nepřetržitého vzniku odpadů vedla průběžná evidence v intervalech týdenních. Důvodem pro tuto změnu byla snaha snížit administrativní zátěž původců.
 • Nové znění § 28 Plán odpadového hospodářství obce – novela vyhlášky reaguje na tzv. „ekoauditovou novelu“ zákona o odpadech, která zrušila povinnost zpracovat plán odpadového hospodářství (POH) pro původce. Tato povinnost zůstala právě jen obcím a znění vyhlášky tedy bylo upraveno tak, aby se týkalo pouze obcí.
 • Zcela nové znění přílohy č. 2 vyhlášky vztahující se k přejímce odpadů do zařízení a předávání informací o vlastnostech přejímaných odpadů. Na základě usnesení vlády č. 72 ze dne 30. ledna 2013 byl jako zbytečná administrativní zátěž vyhodnocen základní popis odpadu zpracovávaný pro všechny druhy zařízení k nakládání s odpady, a proto je touto novelou vyhlášky „základní popis odpadu“ z přílohy č. 2 vypuštěn. Nadále ovšem zůstává základní popis odpadu zpracovávaný podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

 

Účinnost: Účinnosti nabývá tato novela vyhlášky již 1. dubna 2014.

Zde je k dispozici odkaz na novelu vyhlášky ve Sbirce zákonů: http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/14-035.htm

Členům ČAOH je již na interní části webu ČAOH k dispozici úplné znění nové vyhlášky s vyznačením změněných paragrafů.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   ČAOH - Novela vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis