Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

ČAOH: Olomoucký kraj se pohybuje na hraně zákona 18.04.2016 | kategorie: Tiskové zprávy ČAOH

ČAOH: Olomoucký kraj se pohybuje na hraně zákona

Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje (POH OK) je na hraně českých zákonů, upozorňuje Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH). Kraj obcím představil záměr na výstavbu odpadových center (překladišť) a zařízení pro energetické využití odpadu a obojí také závazně uvedl ve svém plánu odpadového hospodářství. Preference jednoho zařízení a jedné technologie však může být v rozporu se zákony o odpadech a o ochraně hospodářské soutěže.

 

Uměle budovaná síť překládacích stanic

Závazná část plánu odpadového hospodářství je součástí již vydané krajské vyhlášky. Je tedy na místě obava, že obce budou nuceny opustit stávající řešení a partnery a předávat svůj odpad nově uměle vybudované síti překládacích stanic a dále k energetickému využití do prosazovaných nových nákladných spaloven, což přináší nemalé náklady navíc. Z textu POH OK a z popsané situace může vyplývat, že z pozice kraje (státu) takto dochází k zakázané veřejné podpoře, tedy k upřednostňování vybraných kapacit (sítě překládacích stanic) a technologií (energetického využití) před dalšími možnými způsoby nakládání s odpady a před jinými subjekty, které na trhu působí.

 

Problém s dodržením odpadové hierarchie

Energetické využití je přitom dle ustanovení zákona o odpadech až na předposledním místě v hierarchii způsobů nakládání s odpady. Takové řešení prosazované krajem, potažmo státem, vůči obcím tedy naráží jak na zákon o odpadech, tak na aktuální politiky Evropské unie, které definuje tzv. balíček k oběhovému hospodářství. Ten požaduje omezování spodních příček odpadové hierarchie, kde se nachází ukládání odpadů na skládky a jejich spalování (vč. ZEVO). A naopak říká, že členské státy mají již za devět let recyklovat plných 60 % komunálních odpadů, tedy skoro dvojnásobek stávajícího množství,“ říká Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH.

Pečlivé třídění a plnění recyklačních cílů může způsobit výrazný pokles výhřevnosti zbylého odpadu v černých popelnicích, s čímž se již některé země reálně potýkají. Hrozí pak, že spalovny časem nesplní zákonem definovanou podmínku energetické účinnosti a stanou se zařízeními pouze k odstraňování odpadů. To je ale dle hierarchie nakládání s odpady zcela nežádoucí. Pokud budeme efektivně třídit a co nejvíce předcházet vzniku směsných odpadů, mohou se podobné drahé technologie na neupravený odpad ukázat jako zbytečné.

 

Přezkoumání zákonnosti - řešení není technologicky neutrální

Při přezkoumání zákonnosti vyhlášky kraje bude podle názoru ČAOH třeba vzít v potaz nejen rozpor se zákonem o odpadech, ale i možnou kolizi se zákonem o ochraně hospodářské soutěže. Zjevné upřednostňování uměle prosazované paralelní sítě překládacích stanic, které jsou jen logistickým předstupněm energetického využívání neupraveného směsného odpadu, totiž znevýhodňuje všechny ostatní kapacity, které již v regionu jsou nebo jsou zde plánovány. A to včetně kapacit umístěných v odpadové hierarchii výše.

To může být opravdu zásadní problém, a to nejen na úrovni České republiky, ale zejména ve chvíli, kdy bude tyto souvislosti prověřovat Evropská komise, která to již má v plánu.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články:

ČAOH: připomínky k POH Olomouckého kraje

Připomínky k POH Olomouckého kraje vypořádány… recyklace se navyšovat nebude…

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   ČAOH: Olomoucký kraj se pohybuje na hraně zákona

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis