Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

ČAOH prezentovala možnosti energetického využití odpadů odborné veřejnosti 05.05.2013 | kategorie: Aktuality

ČAOH prezentovala možnosti energetického využití odpadů odborné veřejnosti

Česká asociace odpadového hospodářství, jakožto odborný a mediální partner, se dne 11.4.2013 zúčastnila odborné konference zaměřené na teplárenství a energetiku - Energetické využití odpadů a odpady v energetice (VEP), která byla pořádána v rámci již XIX. ročníku výstavy Teplárenské dny. Tentokráte se akce pořádala na výstavišti BVV v Brně.

 

Za ČAOH přednesl prezentaci o možnostech energetického využití odpadů Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH. V rámci prezentace ČAOH komentovala dosavadní pozitivní výsledky odpadového hospodářství, plynoucí mimo jiné z dat Statistické ročenky životního prostředí ČR vydané ze strany MŽP.

ČAOH v rámci prezentace rovněž podpořila potřebu postupného navyšování procenta energetického využití odpadů. V prezentaci byl kladen důraz i na to, že existuje více cest energetického využití odpadů, než jen poměrně drahé nové spalovny komunálních odpadů.

Ing. Havelka podrobněji popsal konkrétní návrh ČAOH, jak lze energetické využití odpadů dále rozvíjet. Tento iniciativní návrh, v sobě zahrnuje i důraz na hlavní cíle evropské hierarchie nakládání s odpady, tedy na třídění a materiálové využití odpadů, a to v kombinaci s výrobou definovaných paliv z odpadů. Definovaná paliva z odpadů odpovídající příslušným technickým normám by pak byla více využívána v procesu spoluspalování v k tomu určených energetických zdrojích, podobně jako v některých jiných státech EU.

Uvedenou prezentaci naleznete pod tímto odkazem – Prezentace ČAOH k možnostem energetického využití odpadů - Caoh---moznosti-vyuziti-paliv-z-odpadu-2sl.pdf [ 682.25 kB ]

Příspěvek ČAOH do sborníku konference naleznete zde - Energetické využití odpadů - není pouze jedna cesta, existuje více možností - Caoh---energeticke-vyuziti-odpadu-final2.pdf [ 104.97 kB ]

 

Ing. Petr Havelka, ředitel ČAOH

 

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   ČAOH prezentovala možnosti energetického využití odpadů odborné veřejnosti

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis