Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

ČAOH prezetovala na veletrhu EnviBrno 14.05.2013 | kategorie: Tiskové zprávy ČAOH

ČAOH prezetovala na veletrhu EnviBrno

Česká asociace odpadového hospodářství se ve dnech 23.-25.4.2013 zúčastnila veletrhu EnviBrno, jakožto zastřešující odborná organizace, podílející na pořádání části odborného doprovodného programu.

 

Doprovodný program s tématikou Integrovaných systémů nakládání s odpady a jejich rizik, Možností energetického využití odpadů, Přeshraniční přepravy odpadů, Černých skládek a Budoucího vývoje legislativy odpadového hospodářství, jehož odborným garantem a organizátorem byla ČAOH, proběhl dne 25.4.2013 v pavilonu P. Aktuální témata odpadového hospodářství prezentovaná na přednáškovém mole zástupci EnviWebu, ČAOH, MŽP a AK Řanda Havel Legal zajistila vysokou návštěvnost posluchačů z řad široké veřejnosti a vyvolala zajímavou diskusi s přednášejícími.

RNDr. Kubásek z EnviWebu prezentoval ekologický projekt ZmapujTo, jehož cílem je boj proti nelegálním skládkám odpadu v České republice, a systém evidence černých skládek s využitím „chytrých telefonů“. Prezentace byla z velké části zaměřena na využitelnost projektu ze strany obcí. Bylo sděleno, že v současné době je evidováno cca 1000 černých skládek, přičemž některé z nich byly již pozitivně vyřešeny, tedy lokality byly vyčištěny.

Poté následovaly dvě prezentace ČAOH, které přednesl výkonný ředitel Ing. Petr Havelka. První prezentace se týkala představení současného pojetí strategie ISNO a souvisejících rizik, včetně navrhovaného možného zdražení odpadového hospodářství. V rámci prezentace byly sděleny dosavadní pozitivní výsledky odpadového hospodářství a jeho dlouhodobé trendy. Prezentace shrnula výhody a nevýhody současného a navrhovaného systému zejména ve vztahu k obcím a dalším původcům odpadů, jakožto uživatelům služeb. Zúčastněným byly sděleny rovněž aktuální trendy v EU a cíle definované ve výstupech některých orgánů EU. ČAOH v prezentaci obecně shrnula potřebu hájení principů volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v OH. Dále byl kladen důraz na to, že je vhodné zachovat a dále budovat prostor pro uplatnění ekonomicky smysluplných technologií OH, které se na trhu dokáží realizovat bez potřeby citelného zdražení nákladů v sektoru, při zachování vysokého standardu poskytovaných služeb.

Druhá prezentace ČAOH představila možnosti zvyšování procenta energetického využívání odpadů v podmínkách ČR. V rámci prezentace byly řešeny možnosti využití odpadů ve spalovnách komunálních odpadů (otázka výstavby nových spaloven), související výhody a nevýhody této cesty. ČAOH rovněž prezentovala možné další řešení, kterým lze dosáhnout navýšení procenta energetického využití odpadů a které neznamená navýšení nákladů odpadového hospodářství. Toto řešení je založeno zejména větším třídění a materiálovém využití odpadů v kombinaci s výrobou definovaných paliv z odpadů a jejich následném využití v k tomu zřízených již vybudovaných energetických zdrojích (cementárny, teplárny, elektrárny). Na konci prezentace byly uvedeny příklady této cesty aplikované v zahraničí a výsledky u již proběhlých spalovacích zkoušek na území ČR.

Prezentace advokátní kanceláře Řanda Havel Legal, jmenovitě Mgr. Mlíkovského, byla zaměřena na podrobný popis legislativních podmínek a povinností s důrazem na přeshraniční přepravu odpadů za účelem jejich dalšího využití. Problematika byla řešena jak z pohledu národního, tak evropského práva.

Mgr. Štěpán Jakl následně prezentoval za MŽP problematiku stavu a vývoje legislativy v oblasti využití odpadů podle hierarchie zákona o odpadech a možnosti zvýšení energetického využití odpadů v ČR, včetně srovnání s přístupem v EU.

V průběhu veletrhu navštívilo stánek ČAOH množství firem (českých i zahraničních) z oboru, které projevily zájem o další spolupráci s nově aktivněji pojatou ČAOH. Pro členy ČAOH budou informace o produktech vybraných společností, které oslovily ČAOH v rámci veletrhu k dispozici na intranetových stránkách – intranetu ČAOH.

 

Ing. Petr Havelka, ředitel ČAOH

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   ČAOH prezetovala na veletrhu EnviBrno

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis