Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

ČAOH - připomínkové řízení k novele vyhlášky č. 294/2005 Sb. 04.02.2013 | kategorie: Aktuality

ČAOH - připomínkové řízení k novele vyhlášky č. 294/2005 Sb.

K připomínkám je předložen návrh novely vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Zavádějí se nová evropská kriteria pro skladování kovové rtuti považované za odpad.

Důvod navrhované úpravy: nutnost transponovat směrnici Rady 2011/97/EU ze dne 5. prosince 2011, kterou se mění směrnice Rady 1999/31/ES, pokud jde o zvláštní kritéria pro skladování kovové rtuti považované za odpad.

Obsah návrhu novely vyhlášky:  Týká se dočasného skladování kovové rtuti po dobu delší než jeden rok a toto dočasné skladování je považováno za odstraňování odpadu (pod kódem D15). Dále se navrhuje stanovit, že zařízení pro dočasné skladování kovové rtuti je skládkou skupiny S-nebezpečný odpad.

Navržen nový § 9a upravující technické požadavky na dočasné skladování kovové rtuti. Konkrétní podmínky a kritéria pro dočasné skladování kovové rtuti včetně požadavků na zařízení využívaná pro tento účel a kritérií pro přijímání tohoto odpadu jsou stanovena v samostatné příloze č. 13 vyhlášky.

Maximální dobu skladování kovové rtuti právní předpisy EU nestanoví, proto není stanovena ani v navrhované vyhlášce. Musí však jít vždy o skladování dočasné (nikoliv trvalé). Tomu odpovídá úprava udělování souhlasu k provozování skládek nebezpečných odpadů v § 14 odst. 1 zákona o odpadech, který může být vydán nejvýše na 4 roky a lze jej na žádost provozovatele prodloužit opět vždy nejvýše na další 4 roky, avšak pouze po přezkoumání, zda jsou plněny všechny stanovené podmínky a povinnosti při provozování skládky.

Vzhledem k transpoziční lhůtě směrnice 2011/97/EU, která končí 15. března 2013, se navrhuje nabytí účinnosti navrhované novely vyhlášky dnem jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Členové ČAOH mohou nyní prostřednictvím asociace uplatnit své připomínky k textu navrhované novely vyhlášky.

 

Ing. Petr Havelka, ředitel ČAOH

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   ČAOH - připomínkové řízení k novele vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (52%)
 • Nevím (29%)
 • Ne (19%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis