Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

ČAOH rozšířila interní uživatelskou část webu dostupnou členům 16.04.2013 | kategorie: Aktuality

ČAOH rozšířila interní uživatelskou část webu dostupnou členům

Neveřejná část webu dostupná členům ČAOH se rozšířila o další sekce, které nyní podrobně informují o aktualitách v legislativě, platných předpisech ČR a EU, upozorňují na zajímavé odkazy, či průběžně informují o interních odborných informacích z jednání ČAOH, seminářů s účastí ČAOH, apod.


Od spuštění intranetu České asociace odpadového hospodářství byla tato neveřejná část webu dostupná pouze  členům doplněna k šesti stávajícím záložkám o dalších pět s informacemi:

 

 • Aktuality v legislativě

 • Platné předpisy ČR

 • Platné předpisy EU

 • Zajímavé odkazy

 • Průběžné interní odborné informace

 

Aktuality v legislativě

V záložce Aktuality v legislativě jsou uvedeny aktuální legislativní přepisy (zákona, vyhlášky, nařízení) související s oblastí odpadového hospodářství (např. změna zákona o odpadech novelou zákona č. 76/2002 Sb., o IPPC, vyhláška MPO č. 477/2012 Sb. o podpoře OZE spalováním KO, BIO, kaly, Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2012, ze dne 26. listopadu 2012, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie).

 

Platné právní předpisy ČR

Do záložky Platné předpisy ČR byla vložená kompletní odpadová legislativa ČR v úplném platném znění, včetně všech příloh ve vytisknutelné a použitelné PDF formě k praktickému využití ze strany členů ČAOH (např. Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění č. 374/2008 Sb., Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění č. 180/2010 Sb., Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění č. 93/2013 Sb., aj.).

V současnosti je v této sekci vloženo 16 legislativních dokumentů, vždy se zakomponovanými změnami posledních novel. Jako poslední sem byla doplněna změna zcela aktuální změna vyhlášky č. 294/2005 Sb. ze dne 12.4.2013.

 

Platné předpisy EU

V záložce Platné předpisy EU je nyní členům ČAOH k dispozici 17 úplných znění evropských předpisů v českém jazyce, např. plné znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech, Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů, Nařízení Rady (EU) č. 333/2011 ze dne 31. března 2011, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES apod.

 

Průběžné interní odborné informace

Průběžné interní odborné informace nabízí členům informace o jednáních a výstupech z odborných pracovních skupin MŽP, MPO a jiných odborných institucí a další výstupy z různých jednání a seminářů včetně prezentací.

 

Zajímavé odkazy

V doplněné záložce Zajímavé odkazy jsou členové ČAOH upozornění na zajímavé odkazy na články, zprávy a studie týkající se odpadového hospodářství.

 

O dalších aktualizacích intranetu budeme průběžně informovat na stránkách ČAOH.

 

Ing. Petr Havelka, ředitel ČAOH

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   ČAOH rozšířila interní uživatelskou část webu dostupnou členům

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis