Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

ČAOH: Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností k připomínkám 02.11.2014 | kategorie: Odborné články

ČAOH: Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností k připomínkám

Dle očekávání předložilo nyní Ministerstvo životního prostředí k připomínkování věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností. K této části dosavadní legislativy bylo dlouhodobě mnoho kritických připomínek s návrhy na potřebu její citelné úpravy. MŽP nyní přichází s návrhem řešení.

Agenda komodit zpětného odběru, tedy tzv. výrobů s ukočenou životností, by nově měla být řešena samostatným zákonem (doposud řešena zákonem o odpadech). Lze předpokládat, že v rámci tohoto zákona by také mělo být řešeno dlouhodobě kritizované nastavení stávajícího působení kolektivních systémů. To zejména s ohledem na ochranu tržního prostředí, ale také transparentnosti nakládání s prostředky (recyklačními poplatky), které platí spotřebitelé v ceně nových zařízení a se kterými hospodaří kolektivní systémy (více viz zde). 

Důvodem pro vytvoření dvou samostatných předpisů není jen snaha o zpřehlednění právní úpravy, ale také důvody praktické. V prvé řadě jsou to specifika problematiky výrobků s ukončenou životností, která se v mnoha ohledech vymyká systematice základního odpadového režimu (zejm. rozšířená odpovědnost výrobce, zpětný odběr výrobků atd.). Dalším praktickým důvodem je skutečnost, že evropské směrnice týkající se výrobků s ukončenou životností jsou velmi často novelizovány a pro provedení jejich transpozice dosud musel být vždy novelizován celý zákon o odpadech, i když se změny týkaly pouze části zákona upravující vybrané výrobky.

Vybranými výrobky, kterých se navrhovaná právní úprava týká, jsou elektrická a elektronická zařízení (elektrozařízení), baterie a akumulátory, pneumatiky a vozidla. Účelem nové právní úpravy je komplexně upravit problematiku vybraných výrobků v celém jejich životním cyklu, tedy od jejich uvedení na trh až po jejich zpracovaní poté, kdy se staly odpadem. Předmětem úpravy zákona o výrobcích s ukončenou životností tak bude regulace obsahu nebezpečných látek ve vybraných výrobcích, prevence vzniku odpadů z vybraných výrobků, regulovaný zpětný odběr či sběr vybraných výrobků s cílem zajistit co největší podíl jejich opětovného využití a recyklace a zvláštní pravidla pro nakládání s výrobky s ukončenou životností včetně jejich využití a odstranění. Cílem zákona je především zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí a lidského zdraví před negativními dopady ze vzniku odpadů z vybraných výrobků v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie. Zákon o výrobcích s ukončenou životností bude mít ve vztahu k zákonu o odpadech postavení zvláštní právní normy, která se použije přednostně. Zákon o odpadech jako obecná právní norma bude aplikován subsidiárně, tj. nestanoví-li zákon o výrobcích s ukončenou životností jinak.

Návrh věcného záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností byl vypracován ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, které je spolupředkladatelem tohoto materiálu vládě.

 

Návrh věcného záměru, včetně odůvodnění, je k dispozici ke stažení z webu ČAOH zde:

 

vecny-zamer-vyrobky.pdf [ 359.78 kB ]

hodnoceni.pdf [ 2.4 MB ]

 

Termín připomínek: 24.11.2014

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) z předkládací zprávy MŽP

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články: 

Připomínky ČAOH k narychlo schvalované elektronovele zákona o odpadech

Senátní výbor neschválil novelu odpadového zákona k elektru

Příspěvek ČAOH do polemiky OF k aktivitám některých kolektivních systémů a potřebným změnám legislativy

Jak je to s tržním prostředím u elektroodpadů? - dva zajímavé články Lidových novin


ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   ČAOH: Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností k připomínkám

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis