Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Co vlastně podle Vašeho názoru znamená „recyklace“? 16.09.2019 | kategorie: Aktuality

Co vlastně podle Vašeho názoru znamená „recyklace“?

Časopis Odpady uspořádal ve svém aktuálním čísle anketu k jednomu ze základních pojmů odpadového hospodářství - recyklaci. Jedním z oslovených v anketě byl i Petr Havelka z České asociace odpadového hospodářství.

Redakce časopisu Odpady inspirovaná podobnou anketou, která proběhla v zahraničí, položila vybraným osobám, které mají blízko odpadovému hospodářství, jednoduchý dotaz.


Co vlastně podle Vašeho názoru  znamená „recyklace“?

 

Osloveni byli:

Bedřich Moldán, Centrum pro otázky životního prostředí, UK Praha

Petra Innermanová, Ústav pro životní prostředí, Přf UK, Dekonta a.s.

Zbyněk Kozel, EKO-KOM, a.s.

Prof. Mečislav Kuraš, VŠCHT

Jindřich Kalivoda, FCC Česká republika, s.r.o.

Roman Tvrzník, Elektrowin, a.s.

Miroslav Škopán, ARSM

Milan Havel, Arnika

Ivo Kropáček, Hnutí DUHA

Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství, ČAOH

Miloš Kužvart, ČAObH

 

Příspěvek Petra Havelky, výkonného ředitele České asociace odpadového hospodářství je uveden níže. Příspěvky ostatních oslovených naleznete v zářijovém čísle časopisu Odpady.

 

Odpověď Petra Havelky na dotaz, co podle Vašeho názoru znamená "recykalce"?

 

Podle mého názoru není třeba mnoho polemizovat. Definice recyklace je stanovena, a to jak v evropském právu, tak v zákonech členských států. Sice lze použít v rámci překladů několik mírně odlišných slov, ale základní rámec je a musí být stále stejný.

Zde je definice z návrhu českého zákona – „recyklací odpadu způsob využití odpadu, jímž je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné účely; recyklace odpadu zahrnuje přepracování organických materiálů, ale nezahrnuje energetické využití a přepracování na materiály, které mají být použity jako palivo nebo jako zásypový materiál.“ Myslím, že je to jasné.

Podstatnější je, jakou má recyklace aktuálně společenskou prioritu. Z balíčku oběhového hospodářství je zřejmé, že v rámci EU a u komunálních odpadů má recyklace zásadní prioritu, neboť je stanoveno, že členské státy mají dosáhnout míry 65% recyklace. Je tedy zřejmé, že komunální odpady je nutné skutečně efektivně třídit, aby bylo dosažení stanovené míry vůbec reálné.

Další klíčovou věcí je, aby i výrobci obalů a výrobků využívali užší spektrum lépe recyklovatelných materiálů, ne jako doposud. Cíl EU týkající se recyklace jistě nebude jednoduché splnit. Dá se však pochopit, že EU chce být surovinově více soběstačná a že doposud nebyla v recyklaci ani v nakládání s druhotnými surovinami dostatečně aktivní. O tom svědčí např. problémy exportem odpadů v jihovýchodní Asii.

Dle mého názoru je vytyčený cíl EU k recyklaci vhodná cesta a lze ho dosáhnout. Výrobky i obaly mohou být lépe recyklovatelné a nebudou pak muset končit na skládkách nebo ve spalovnách, ale dáme surovinám v nich obsažených nový život. A o to by mělo jít.


Zdroj: web České asociace odpadového hospodářství s využitím aktuální ankety časopisu OdpadyČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Co vlastně podle Vašeho názoru znamená „recyklace“?

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (53%)
 • Nevím (25%)
 • Ne (22%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis