Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Compag Mladá Boleslav vybuduje novou mechanicko-biologickou úpravnu odpadů 22.07.2013 | kategorie: Články z tisku

Compag Mladá Boleslav vybuduje novou mechanicko-biologickou úpravnu odpadů

Člen České asociace odpadového hospodářství (ČAOH), společnost Compag Mladá Boleslav s.r.o., v brzké době spustí stavbu moderního zařízení na využití odpadů s kapacitou 60 000 tun ročně. Jedná se o další projekt, který přispěje k zajištění ještě vyššího procenta využití odpadů (jak materiálového, tak energetického).

 

Během podzimu 2013 začne společnost Compag Mladá Boleslav s.r.o. ve východní průmyslové zóně Mladé Boleslavi budovat mechanicko-biologickou úpravnu odpadů (MBÚ). Celková investice do výstavby bude 479 milionů korun. Z toho 179 milionů korun pokryje dotace od Státního fondu životního prostředí, zbylých 300 milionů korun pokryje společnost Compag bankovním úvěrem se splatností 15 let. Nová úpravna má být uvedena do provozu nejpozději 1. 1. 2015. Kapacita zařízení je 60 000 tun ročně.

Cílem toho zařízení je pokud možno co nejvíc složek směsného komunálního odpadu využít pro výrobu energie, ať už elektrické či jako paliva. Technologie se dělí na dvě hlavní části. První je třídírna části odpadu, která je využívána pro výrobu alternativního paliva. Druhá je fermentační stanice, která by měla vyrábět bioplyn a následně z bioplynu elektrickou energii. Nákladní automobily přivezou odpad přímo do haly, kde se mechanicky přes lis oddělí suchá a mokrá frakce. Mokrou frakci lis vytlačí pod vysokým tlakem z pevného odpadu a tato část pokračuje do fermentační stanice. V ní bude odpad za teploty 55 stupňů zpracováván tak, aby se z něho získalo co nejvíce bioplynu. Zbylý materiál se vysuší a následně upraví tak, aby z něho částečně mohlo vzniknout alternativní palivo a částečně mohl být použit na rekultivace území po těžbě či rekultivace skládek. Bioplyn je pak přímo v areálu spalován v kogeneračních jednotkách a z něho vzniká elektrická energie.

Po lisování vznikne i suchá frakce. Z té budou nejdříve vytříděny železné a neželezné kovy, inertní materiály (popely, písky, kamenivo) a PVC (obsahující chlor). Zbytek se podrtí a zpracuje do peletek, které budou dále dodávány do společnosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. jako částečná náhrada hnědého uhlí. Z celkového objemu odpadu, který přijde do centra, půjde na skládku maximálně 15 procent.


Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz; www.tretiruka.cz

ČAOHČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Compag Mladá Boleslav vybuduje novou mechanicko-biologickou úpravnu odpadů

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (52%)
 • Nevím (25%)
 • Ne (23%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis