Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

DTE: Energetické využití TAP jako vhodná cesta energetického využití odpadů v souladu s balíčkem oběhového hospodářství EU 07.09.2020 | kategorie: Aktuality

DTE: Energetické využití TAP jako vhodná cesta energetického využití odpadů v souladu s balíčkem oběhového hospodářství EU

Každoroční energetická konference Dny teplárenství a energetiky proběhne ve dnech 8. až 9. září v Hradci Králové. I letos bude součástí programu diskuze a přednášky týkající se energetického využití odpadů. O prezentaci byl pořadateli i letos požádán také Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství. Níže přinášíme anotaci jeho letošní přednášky, která se týká možností energetického využití odpadů formou paliv z odpadů, tzv. TAP.

 

O čem bude letošní prezentace?

 

Energetické využití TAP jako vhodná cesta energetického využití odpadů v souladu s balíčkem oběhového hospodářství EU, Petr Havelka, ČAOH – Evropská unie směrnicí stanovila, že skládkování komunálních odpadů se má omezit na maximálně 10 %, a to v roce 2035. Některé státy požádaly o výjimku a termín mají prodloužený k roku 2040. Je pozitivní, že pro ČR platí původní přísnější termín. Návrh zákona o odpadech navíc přináší omezení skládkování využitelných odpadů již k roku 2030. Prioritou EU dle směrnic je recyklace. Tu mají členské státy navýšit minimálně na 65 %, také k roku 2035. Je však zřejmé, že ne všechny odpady lze recyklovat.

Je zde tedy určitý prostor i pro moderní energetické využití odpadů. EU zároveň stanovila cíl, že k roku 2030 by se mělo zredukovat množství vznikajících směsných (zbytkových) odpadů, a to dokonce o plných 50 %. Všechny tyto závazné předpoklady logicky vyúsťují v to, že EU otevřeně podporuje a upřednostňuje energetické využití upravených odpadů, tedy paliv z odpadů, před využitím neupravených směsných odpadů. To je patrné i z dotačních programů, u kterých EU opakovaně stanovila, že nepodpoří žádné projekty ZEVO na směsný odpad. Naopak podporuje úpravy odpadů, včetně výroby a využití paliv z odpadů (TAP).

Paliva z odpadů jsou proto moderní cestou, jak v souladu s balíčkem oběhového hospodářství udržitelně navýšit energetické využití odpadů a přitom neohrozit prioritní evropské cíle třídění a recyklace komunálních odpadů a cíle redukce vzniku směsných odpadů.

Jaké jsou výhody energetického využití upravených odpadů před směsnými? Jaká je vlastně produkce odpadů v ČR? Jaké investice se s novým zákonem připravují? Jaké jsou trendy ve vztahu k možnému splnění závazných cílů? Těmto a dalším tématům se bude věnovat letošní prezentace Petra Havelky z České asociace odpadového hospodářství na Dnech teplárenství a energetiky Hradci Králové.


Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství


ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   DTE: Energetické využití TAP jako vhodná cesta energetického využití odpadů v souladu s balíčkem oběhového hospodářství EU

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis