Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Dvě nové odpadové vyhlášky ve Sbírce zákonů 30.03.2016 | kategorie: Aktuality

Dvě nové odpadové vyhlášky ve Sbírce zákonů

Česká asociace odpadového hospodářství informuje, že dnes (31. 3. 2016) vyšly ve Sbírce zákonů dvě nové prováděcí vyhlášky k zákonu o odpadech, a to vyhláška o Katalogu odpadů a vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Obě vyhlášky budou účinné již od 1. dubna 2016.

 

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů

Tato nová vyhláška zcela nahradí (zruší) stávající vyhlášku č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).


Nová vyhláška stanoví:

a)     Katalog odpadů (příloha k vyhlášce)

b)     postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů a

c)    náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů.

 

Stručně k obsahu:

 • Hlavním důvodem přípravy této nové vyhlášky byla nutnost reagovat na změny v evropských předpisech (např. Rozhodnutí Komise 2014/955/EU).
 • Do Katalogu odpadů bylo doplněno několik druhů odpadů (16 03 07* Kovová rtuť, 19 03 08* Částečně stabilizovaná rtuť a 01 03 10* Červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahující nebezpečné látky neuvedený pod číslem 01 03 07).
 • Zároveň byly opraveny textové chyby, které se nacházely v dosavadním Katalogu.
 • V ust. § 2 vyhlášky jsou nově definice pojmů (např. těžký kov, stabilizace, solidifikace, částečně stabilizované odpady).
 • Vyhláška rovněž obsahuje změny v postupu pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorií (§ 7 a násl.).
 • Pro účely evidence (§ 8 odst. 6) se budou odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako nebezpečné a zařazené do kategorie ostatní na základě osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů označovat jako "N/O".
 • V návaznosti na novelu zákona o odpadech řeší vyhláška také zjednodušení zařazování autovraků. Konkrétně se jedná o možnost zařazení autovraku zpracovatelem po odnětí nebezpečných částí autovraku a odčerpání jeho provozních náplní pod katalogové číslo 16 01 06, tedy bez požadování vyloučení nebezpečných vlastností (§ 6 odst. 4). 

 


Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Tato nová vyhláška opět reaguje zejména na změny v evropské legislativě (nařízení Komise (EU) č. 1357/2014) a na poslední novelu zákona o odpadech. Vyhláška zcela nahradí (zruší) stávající vyhlášku č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.


Nová vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů stanoví:

a) obsah žádosti o udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,

c) obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,

d) kritéria, metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,

e) obsah žádosti o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,

f) obsah osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů (dále jen "osvědčení"),

g) obsah sdělení o přítomnosti nebezpečných vlastností v hodnoceném odpadu (dále jen "sdělení").

 

Ke stažení:

Obě vyhlášky jsou ke stažení k dispozici zde:

Vyhláška č. 93/2016 Sb. Katalog odpadů - vyhl.-c.-93-2016-katalog-odpadu1.pdf [ 1.72 MB ]

Vyhláška č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů - vyhl.-c.-94-2016.pdf [ 467.03 kB ]

 

Školení k nové odpadové legislativě:

Možný blízký termín školení k nové legislativě, včetně uvedených vyhlášek, a to s přednášejícími Mgr. et Mgr. Štěpánem Jaklem, právníkem MŽP a Ing. Petrem Havelkou ředitelem ČAOH se koná již 5.4.2016 v Olomouci - bližší informce a přihlášky zde pod tímto odkazem.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Dvě nové odpadové vyhlášky ve Sbírce zákonů

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis