Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Ekonom: Transparentní soutěže v ohrožení 06.09.2015 | kategorie: ČAOH v médiích

Ekonom: Transparentní soutěže v ohrožení

V září poslanci dostanou na stůl novelu zákona o veřejných zakázkách. Návrh namísto toho, aby zajistil co nevyšší míru efektivity při nakládání s veřejnými prostředky, narušuje stávající funkční tržní nastavení.

 

Návrh rozšiřuje spektrum zakázek, jejichž zadání nebude podléhat hospodářské soutěži. Přesněji řečeno umožňuje zadávání zakázek v takzvané in-house výjimce, podle které lze uzavřít smlouvu s jinou právnickou osobou zcela bez zadávacího řízení.

Veřejný zadavatel se ovšem v takovém případě vzdává možnosti vysoutěžit nejlepší podmínky. Ba co víc, vzdává se možnosti vůbec získat informaci o nejlepší ceně. Takové nastavení jsme tu měli před 25 lety. Reálně hrozí, že vzroste netransparentní a korupční prostředí. Riziko in-house zadávání se týká širokého spektra služeb, například vodárenství, údržby komunikací, nakládání s odpady či energetiky. Popsané omezení možnosti soutěže bude mít zásadní vliv na citelné snížení konkurence, a tedy i na navýšení cen.

Důsledkem novely může být až zrušení tržního prostředí v segmentu subjektů s veřejnými rozpočty (města, obce, městské organizace apod.). De facto by zůstal pouze trh mezi komerčními soukromými subjekty, kde by i nadále byla praktikována soutěž s cílem dosažení vyšší výkonnosti. A naopak všude tam, kam dosáhne vliv politiků, by nebyla umožněna soutěž a cena by byla stanovena na základě politického rozhodnutí. S ohledem na zkušenosti s dosavadní aplikací in-house výjimek je nutné, aby nový zákon podmínky naopak zpřísnil tak, aby nebylo dotčeno samotné soutěžní prostředí v dané oblasti. Aspekty in-house výjimek jsou v přímém rozporu s principem právní úpravy zadávání veřejných zakázek, která cílí primárně na hospodárnost a transparentnost nakládání s veřejnými prostředky.

Zrušení tržního prostředí přináší značné riziko i samotným zadavatelům. Za vše hovoří příklad z Německa, kde se obce sdružily do umělého svazku Ravon a mimo veřejnou soutěž vybraly koncové zařízení pro své odpady - velkokapacitní spalovnu Lauta. Smluvně se Ravon zavázal k dodávkám odpadu do spalovny až do roku 2028. Nyní sdružené obce nemohou zakázku přesoutěžit, a musí tak po celé období platit cenu vyšší než 150 eur za tunu odpadu. Tržní cena se přitom v čase mění a v současnosti je o poznání nižší. Významné negativní dopady bude mít omezení tržního prostředí samozřejmě i na privátní sektor.

Ve státech a v regionech, kde touto cestou omezili konkurenční prostředí, privátní firmy přišly o zakázky, zrušily pracovní místa a zavřely své provozovny a technologie.

 

Zdroj: Ekonom (20.8.2015) - autor textu - Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Ekonom: Transparentní soutěže v ohrožení

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis