Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Hlavní informace o ISPOP 2013 23.01.2013 | kategorie: Aktuality

Hlavní informace o ISPOP 2013

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností – ISPOP je v resortu životního prostředí jedním z příspěvků k zavádění tzv. e-Governmentu v České republice. Shromažďuje údaje o vlivu činnosti ekonomických subjektů na životní prostředí. Zřizovatelem je Ministerstvo životního prostředí, provoz zajišťuje CENIA. Prostřednictvím ISPOP se ohlašuje od roku 2010.

Níže jsou uvedeny některé základní informace jak pro nové, tak stávající ohlašovatele přes ISPOP.

 

Registrace

Pokud ještě nejsou uživatelé v ISPOP registrováni, použijíregistrační formulář, který je k dispozici na www.ispop.cz , včetně návodu na jeho vyplnění. Pro odeslání lze využít tlačítka  „Odeslat online“ do ISPOP. Další možností je zaslání registračního formuláře jako přílohy do datové schránky ISPOP  ID: 5eav8r4. Dokument je třeba autorizovat.

 

Autorizace registračního formuláře

 • elektronický podpis přímo ve formuláři
 • nebo zasláním datovou schránkou do datové schránky ISPOP (MŽP) ID 5eav8r4 .
 • nebo zaslání podepsané listinné verze „Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP“ (zasláno uživateli e-mailem) poštou doporučeně na adresu CENIA, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10.

Na základě autorizace jsou vygenerovány přístupové údaje a odeslány na e-mail uvedený žadatelem v registračním formuláři.  

 

Podání hlášení

Je možné až po obdržení přístupových údajů do ISPOP.

 • PDF formuláře pro tvorbu hlášení jsou k dispozici registrovaným uživatelům. Vyplněná hlášení se odesílají:
 • elektronicky pomocí tlačítka „Odeslat on-line do ISPOP“,
 • nebo jako příloha datové zprávy do datové schránky ISPOP (MŽP) ID 5eav8r4 ,
 • Zasílání jakýchkoliv skenovaných hlášení ISPOP nepřijme.

 

Autorizace hlášení

 • elektronický podpis přímo ve formuláři
 • nebo jako příloha datové zprávy do datové schránky ISPOP (MŽP) ID 5eav8r4 .
 • nebo zaslání podepsané listinné verze „Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP“ (zasláno uživateli na e-mail) poštou doporučeně na adresu CENIA, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

 

V roce 2013 budou prostřednictvím ISPOP plnit ohlašovací povinnosti dle zákona:

 • č. 25/2008 Sb.,  o ISPOP a IRZ,
 • č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - provozovatelé všech středních, velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší,
 • č. 79/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
 • č. 254/2001 Sb., o vodách - vyjma příloh 1 - 4 vyhl. č. 431/2001 Sb.,
 • č. 477/2001 Sb., o obalech - vyjma povinných osob, kteří jsou zapojeni do kolektivních systémů sběru obalů (EKO-KOM),
 • č. 185/2001 Sb., o odpadech

 

Pro vybrané ohlašovací povinnosti budou v účtech registrovaných uživatelů nově k dispozici interaktivní PDF formuláře:

 • F_ODP_PROD   Hlášení o produkci a nakládání s odpady
 • F_ODP_PROD_AV  Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady
 • F_ODP_PROD_EL  Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady
 • F_ODP_ZAR  Zařízení na využívání a odstraňování odpadů
 • F_ODP_SKL Skládky odpadů
 • F_ODP_DO  Dopravce odpadů

 

Prostřednictvím ISPOP se nehlásí: (dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.):

 • příloha č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - shromažďovací místa nebezpečných odpadů a sběrová místa a sklady odpadů (sběrné dvory)
 • příloha č. 3 vyhlášky č. 352/2008 Sb. - potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků. Toto potvrzení vydává provozovatel zařízení ke sběru autovraků přímo osobě předávající vozidlo. Potvrzení je třeba přiložit k žádosti o trvalé vyřazení vozidla na příslušný úřad.
 • příloha č. 3 vyhlášky č. 170/2010 Sb. - Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů

 

Zdroj Cenia www.cenia.cz; upravil Ing. Petr Havelka, ředitel ČAOH

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Hlavní informace o ISPOP 2013

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (52%)
 • Nevím (29%)
 • Ne (19%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis