Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Infringementová novela putuje do parlamentu 26.02.2015 | kategorie: Aktuality

Infringementová novela putuje do parlamentu

Tzv. infringementová novela zákona o odpadech byla dne 25. 2. jako vládní návrh zákona předložena do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – sněmovní tisk č. 409.

Hlavním důvodem pro zpracování této novely je dle MŽP nedostatečná transpozice rámcové směrnice o odpadech, kterou ČR vytýkala Evropská komise.


Mezi hlavní navrhované změny patří:

 • Úprava působnosti zákona o odpadech v § 2 – např. co se týče odpadů drahých kovů, odpadních vod či sedimentů. (Např. v případě odpadních vod, se nově zákon o odpadech nebude vztahovat na odpadní vody pouze v takovém rozsahu, v jakém se na ně vztahují jiné právní předpisy (vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • Změny v základních definicích – např. nové definice tříděného sběru či předcházení vzniku odpadů, definice nakládání s odpady bude doplněna o činnost obchodování s odpady, upřesnění § 9a Hierarchie nakládání s odpady.
 • Upřesnění způsobů využívání a odstraňování odpadů v přílohách č. 3, 4 a 12 zákona.
 • Vypuštění minerálních olejů z § 38 – na minerální oleje se nebude vztahovat povinnost zpětného odběru.
 • Změny v oblasti hodnocení nebezpečných odpadů a evidence při přepravě nebezpečných odpadů v souvislosti s elektronizací – např. nové znění § 40, které by mělo být v praxi lépe realizovatelné a nebude znamenat takovou administrativní zatěž, jako původní znění schválené v tzv. ekoauditové novele zákona.
 • Úpravy v oblasti baterií a akumulátorů - adaptace na nařízení Komise (EU) z roku 2012 a vypuštění výjimky knoflíkových článků a přenosných baterií a akumulátorů pro bezšňůrové elektrické nástroje.
 • Stanovení možných způsobů bezhotovostních plateb při výkupu kovů (převod prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo poštovní poukaz).

 

Problematické části novely - rozpory

Infringementová novela na vládě obsahovala několik poměrně vážných věcných a odborných rozporů. Mezi hlavní kritizované body novely patří:

Změna působnosti ve vztahu k odpadním vodám. Své rozpory k navržené věci sdělily např.: ministerstvo zemědělství, Hospodářstká komora ČR, Svaz měst a obcí ČR. Kritické připomínky sdělily i hlavní profesní svazy a asociace z dotčených sektorů - SOVAK, ČAOH a další (více zde).

Rozpor k problematice sedimentů uplatnili např.: ministerstvo dopravy, ministerstvo zemědělství, Hospodářská komora ČR a další.

Rozpor ve věci zpracování dat a sběru dat o odpadovém hospodářství: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Český statistický úřad.

 

Novelu nyní čeká projednání v Parlamentu České republiky, kde budou tyto věci pravděpodobně dále řešeny. 

 

Novela je čtenářům webu ČAOH k dispozici zde:

novela-s-vyznacenim-zmen.pdf [ 505.05 kB ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Infringementová novela putuje do parlamentu

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis