Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Inspekce dala pokutu firmě z Přeštic, ta nesouhlasí a žaluje MŽP - zde je její vyjádření 14.10.2020 | kategorie: Aktuality

Inspekce dala pokutu firmě z Přeštic, ta nesouhlasí a žaluje MŽP - zde je její vyjádření

Česká inspekce životního prostředí v Plzni (ČIŽP) uložila společnosti mondeco s. r. o. z Přeštic pokutu za údajnou nedovolenou přeshraniční přepravu odpadů, které nezařadila správně podle druhu. Za porušení zákona o odpadech má zaplatit 490 000 korun, řekla mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová.

Firma se proti rozhodnutí odvolala k Ministerstvu životního prostředí, které odvolání zamítlo, pokuta tak podle inspekce 11. května 2020 nabyla právní moci. „Je to aktuálně u soudu. Podali jsme správní žalobu na ministerstvo ke  správnímu soudu,“ řekl jednatel firmy Martin Jirek. Mondeco podle něj se sankcí nesouhlasí.

 

Níže přinášíme úplné vyjádření společnosti mondeco s.r.o. k dané věci:

Naše společnost cítí povinnost se vyjádřit k tiskové zprávě vydané ČIŽP dne 7.10.2020 a televizní reportáži na ČT1 ze dne 11.10.2020, které považuje za dezinformační a neúplné se zjevnou snahou poškodit naši společnost.

1. Společnost se plně ohrazuje proti tomu, že by kdykoliv do ČR dovážela odpad ze zahraničí nelegálně, což lze kdykoliv dokladovat na dohledatelných mezinárodních přepravních dokumentech. Předmětem žaloby byla výhradně administrativní pochybení.

2. Společnost se zároveň plně ohrazuje proti tvrzení, že dovážela či dováží ze zahraničí komunální odpad. Předmětem dodávek ze zahraničí jsou výhradně dodávky průmyslových odpadů, což bylo viditelné i z odvysílané reportáže.  Ostatně ani v žalobou napadeném rozhodnutí správní orgány netvrdily, že by dovážený odpad byl komunální.

3. Společnost ve všech směrech postupovala podle provozního řádu, který pro její zařízení schválil KÚ v Plzeňského kraje.

4. Zmiňované překódování (změna katalogového čísla odpadu) průmyslových plastových odpadů bylo učiněno na základě doporučení ČIŽP, přičemž se jednalo pouze a výhradně o administrativní úkon, který neměl ani sebemenší dopad na životní prostředí.

5. Společnost vždy předávala odpadové materiály k dalšímu, převážně energetickému využití (v drtivé většině pro cementárny, které tím šetří fosilní paliva a snižují emise CO2), oprávněným subjektům, mezi něž patří renomované jak české, tak nadnárodní společnosti, a to na základě řádně uzavřených smluv.

6. Za zcela bulvární považujeme přirovnání dovozu cca 25.000 tun odpadů za 15 měsíců v letech 2016-2017 s množstvím vyprodukovaného komunálního odpadu menšího krajského města za jeden rok. Zde bychom chtěli upozornit na fakt, že jednak odpady jsou komodita jako každá jiná se svými specifikami a do ČR se ročně doveze cca 2,5 miliónu tun odpadů (vývoz činí cca 3,5 milionů tun odpadů), takže zmiňované množství, představuje cca 1% z celkového dovozu. V tomto případě se porovnávají nesouvisející údaje, neboť naše společnost se zabývá výhradně průmyslovými odpady, a nikoliv komunálními odpady (až na cca 2.-3.000 tun/rok, kdy odebíráme a zpracováváme pro cementárny alternativní paliva z vytříděných plastů či předáváme právě do ZEVO v rámci ČR). V rozhodném období společnost dodala do zařízení pro energetické využití odpadu (tzv. spalovny ZEVO Chotíkov) pouze malou část odpadu (řádově stovky tun), nikoliv tvrzených 25.000 tun, a to jak vytříděného plastového komunálního odpadu, tak průmyslového odpadu. Tyto dodávky jsou rovněž realizovány na základě uzavřených smluv a jsou vyhledávány především proto, že jsme schopni dodávat požadované vyšší potřebné výhřevnosti díky tomu, že se nejedná o čistý komunální odpad z tzv. „černých“ popelnic. ZEVO tím zajišťují mj.vytápění některých částí bytů či výrobu elektrické energie v rámci ČR.

7. Naše společnost se po více než 3 roky snažila domoci zrušení veškerých vznesených obvinění, avšak přestože naše připomínky byly relevantní, tak je ČIŽP a následně MŽP buď ignorovala či se s nimi řádně nevypořádala, přičemž průběh celého řízení obsahoval řadu procesních chyb. Vzhledem k tomu, že se naše společnost cítí jak finančně, tak skutkově poškozena, obrátila se na správní soud (Městský soud v Praze) a zažalovala MŽP. Jedná se především o to, aby byl zajištěn výklad evropských právních norem v české legislativě, tak jak je to běžné v rámci EU, a prověřen procesní postup správních orgánů v řízení. 

8. Není pravda, že dovoz odpadů do ČR za účelem energetického využití je protizákonný. Tento postup je zcela v souladu s českým zákonem o odpadech i s evropským Nařízením o přeshraniční přepravě odpadů. Plán odpadového hospodářství, na který se ČIŽP odvolává, je strategickým dokumentem, který není závazný pro podnikatelské subjekty, jak bylo v tiskové zprávě mj. potvrzeno.

 

Přeštice, 13.10.2020

 

Mgr. Martin Jirek, jednatel společnosti                                    Ing. René Jirek, finanční ředitel společnosti

 

 

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Inspekce dala pokutu firmě z Přeštic, ta nesouhlasí a žaluje MŽP - zde je její vyjádření

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (49%)
 • Nevím (30%)
 • Ne (21%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2021 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis