Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Kampaň proti cigaretovým nedopalkům v ulicích 30.05.2017 | kategorie: Aktuality

Kampaň proti cigaretovým nedopalkům v ulicích

Nadační fond Čisté Město společně s Magistrátem hl. města Prahy, jeho měst. částmi a odpadovými společnostmi Pražské služby a.s., AVE odpadového hospodářství a IPODEC-Čisté město a.s. bude provádět edukativní kampaně zaměřené na problematiku cigaretových nedopalků na zemi. Nad akcí převzala záštitu i Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH).

Tisková zpráva Nadačního fondu Čisté město - Kampaň začíná 30.5.2017 s Magistrátem hl. města Prahy a městskou částí Prahy 1 a budou pokračovat 31.5.2017 s městskou částí Prahy 4 a Pražskými službami a.s.  Následovat budou kampaně v dalších městských částech a městech, tak aby se z této problematiky stalo celorepublikové téma. Praha si uvědomuje, že s plaností protikuřáckého zákona od 31.5.2017 se počty nedopalků v našich ulicích zvýší. Stejnou situaci řešili po zavedení zákazu kouření v uzavřených prostorách např. v Paříži nebo Londýně, kde začali udělovat za nedbalé odhození nedopalku vysoké pokuty, rozmístili stovky nových odpadkových košů, a zároveň začali občanům rozdávat kapesní popelníky a informovat je o škodlivosti nedopalku.

Malý nedopalek není malý problém. Z hlediska ekologie totiž způsobuje kontaminaci spodních vod a půdy. Jedná se o nejčastější způsob znečištění městských chodníků a parků. Nedopalek se v přírodě rozkládá až 15 let. Obsahuje tisíce chemických látek např. jedovatý arsen, rakovinotvorný dehet, radioaktivní polonium, formaldehyd, kyanid, nebo toluen, které mohou přiotrávit naše děti či zvířata.

Kampaně mají za cíl společnosti tyto fakta sdělit, tak aby kuřákům odhození nedopalku nebylo již tolerováno a aby si i kuřák uvědomil, že odhozený nedopalek může fatálně ublížit. Součástí kampaní budou kuřákům rozdávány unikátní kapesní popelníky. Apelujeme na kuřáky, aby ve městech k odhazování nedopalků využívali odpadkové koše a tam, kde koše nejsou, využívali kapesní popelník. Na základě zkušeností ostatních světových metropolí v souvislosti s protikuřáckým zákonem očekáváme zvýšení počtů nedopalků v našich ulicí, to vede ke zvýšení nákladů za úklid. Cílem kampaně je společnost v této problematice vzdělávat, protože nejde jen o ekonomickou stránku věci, ale také o stránku zdravotní a ekologickou, která se jen úklidem nevyřeší.

Problematiku nedopalků a edukaci společnosti řeší všechna evropská hlavní města. Praha se k nim zodpovědně nyní připojuje.

„Od 31.5.2017 začne platit v České republice novela tzv. protikuřáckého zákona. Poslanci se snaží stejně jako ostatní evropská města zamezit kouření v uzavřených prostorách, ale ve chvíli, kdy zákon vyžene kuřáky do ulic, jsme vůbec připraveni předejít masovému odhazování nedopalků na zem? Myslí se při tom na nekuřáky, na naše děti, na přírodu, na čistotu našich ulic?“ ptá se Michal Jirásek a dodává „My dáváme kuřákům při naší kampani, která edukativně společnost upozorňuje na problematiku nedopalků, prezenční praktický a zcela bezpečný typ kapesního popelníku české výroby z kvalitních atestovaných materiálů, tak aby kuřáci věděli, že je zde společně s  odpadkovými koši efektivní řešení, které mohou bezpečně a opakovaně využívat a již se nemohli vymlouvat na počet košů, na nepraktičnost či bezpečnost kapesního popelníku apod.  Po kuřákovi zatím nechceme vyšší zdravotní pojištění, nechceme zatím po něm kupování cigaret jen na registraci, nezvyšujeme  pokuty, jen chceme, aby byl ohleduplný ke všem nekuřákům a naší přírodě a dáváme mu k tomu všechny prostředky. Tedy chceme, aby používal koše, a kde nejsou, tak svůj mobilní popelník. Cigaretový nedopalek je veliký globální problém. Když kuřáci budou popelníky opakovaně používat, tak se nedopalky na zemi sníží a tím se ušetří za úklid, ušetří se za asanaci přírody, na administrativě spojené s dokazováním a vybíráním pokut, tedy ušetří se mnohem více peněz, které nyní do kuřáků všichni vynakládáme. Společnost se musí vzdělávat a vychovávat pro budoucí generace, které si již zcela automaticky nedovolí cokoli odhodit na zem. Pokud budeme po lidech pouze uklízet, tak je nevychováme, ba naopak jim ukazujeme, že současný stav je v pořádku . . .“

 

Ke stažení:

informační leták akce: info.jpg [ 642.73 kB, JPG ]

 

Zdroj: ČAOH s využitím tiskové zprávy Nadačního fondu Čisté město


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"Česká asociace odpadového hospodářství ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Kampaň proti cigaretovým nedopalkům v ulicích

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis