Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Názor ČAOH v polemice Odpadového fóra týkající se trhu druhotných surovin 04.12.2012 | kategorie: Odborné články

Názor ČAOH v polemice Odpadového fóra týkající se trhu druhotných surovin

Téma polemiky Odpadového fóra: „Trh druhotných surovin je u nás v důsledku nedostatečných kapacit silně proexportně orientovaný. Je to dobře nebo špatně? Neměl by stát podpořit budování zpracovatelských zařízení?"

Vyjádření České asociace odpadového hospodářství

Je nutné si uvědomit, že náš trh s „druhotnými surovinami“ je součástí evropského a globálního trhu. Představa o jeho možném ovlivnění státní podporou budování nových zpracovatelských kapacit v ČR, není zcela realistická.

Pokud zde takováto zařízení nevzniknou sama o sobě, na základě příčetné ekonomické rentability jejich provozu a dlouhodobé stability legislativních podmínek pro provozovatele nebo investora, bylo by takové zařízení stejně odsouzeno k zániku. Investiční dotace tohoto typu spíše krátkodobě deformují trh.

Další skutečností je, že trh druhotných surovin v ČR je ve vztahu k trhu evropskému a světovému velmi malý a ani případné dotační snahy státu by nemohly výrazněji změnit ekonomickou realitu obchodu s touto množinou komodit.

Na druhou stranu v ČR jsou již nyní nemalé kapacity pro zpracování některých „druhotných surovin“. Např. většina českého skla se zpracovává v ČR, jsou zde také dostatečné kapacity pro zpracování PET a dalších plastů, některých druhů papíru, také kovů, dřeva, apod. Z ekonomického hlediska je pak poměrně logické, že některé minoritnější komodity, které u nás nemají silnější zpracovatelské kapacity, budou exportovány do větších zpracovatelských zařízení v zahraničí, kde je nákladovost jejich zpracování menší.

Otázkou k širšímu zamyšlení je spíše možná cesta k efektivnějšímu a ekonomicky reálnému využívání většího množství zdrojů z „druhotných surovin“ na území EU a nikoli jejich vývoz do dalších zemí mimo EU (surovinová strategie a bezpečnost).

 

Ing. Petr Havelka

výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství

 

Celá polemika vyšla v časopisu Odpadové fórum 11/2012

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Názor ČAOH v polemice Odpadového fóra týkající se trhu druhotných surovin

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (51%)
 • Nevím (25%)
 • Ne (24%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis