Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Nové nařízení k nebezpečné vlastnosti odpadů - HP 14 „ekotoxický 26.06.2017 | kategorie: Aktuality

Nové nařízení k nebezpečné vlastnosti odpadů - HP 14 „ekotoxický

Dne 14. června 2017 vyšlo v Úředním věstníku EU nové nařízení Rady (EU) 2017/997, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 „ekotoxický“.

Dosavadní znění položky HP 14 „ekotoxický“ v příloze III upravující vlastnosti odpadů, které je činí nebezpečnými, se nahrazuje novým podrobnějším zněním podmínek (viz příloha). Důvodem pro přípravu nového nařízení bylo zohlednění výsledků studie provedené v EU za účelem zajištění úplnosti a reprezentativnosti informací o možných dopadech posouzení této nebezpečné vlastnosti.

Cílem bylo sladit posuzování v co nejvyšší míře s kritérii pro posuzování ekotoxicity chemických látek stanovenými v nařízení CLP (ES) č. 1272/2008.

Nové nařízení vstoupí v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku, ale použije se až od 5. července 2018 (podle preambule tohoto nařízení z důvodu poskytnutí dostatečného času podnikům a příslušným orgánům na přizpůsobení se novým požadavkům).

Podle aktuálních mediálních informací odbor odpadů MŽP nepovažuje nové nařízení za zásadní změnu v dosavadním posuzování této nebezpečné vlastnosti. "Závěr je takový, že nové nařízení se nijak ČR zásadně nedotkne. Budeme pokračovat ve stanovování ekotoxicity v odpadech klasickou a letitě standardní metodou laboratorního stanovení, nebudeme se striktně vázat nově stanoveným postupem stanovení HP14, protože nemusíme, jak to říká samo nařízení. Kdo však bude chtít postupovat podle nově navrženého, může, nic mu nebrání. Toto stanovení však není úplně šťastným a hlavně nedojde k tomu, co původně EU chtěla a to, sjednotit postup stanovování HP14 napříč Evropou," říká Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů ČR.

 

Ke stažení

nařízení - narizeni-hp14-2017-997.pdf [ 326.66 kB, PDF ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Nové nařízení k nebezpečné vlastnosti odpadů - HP 14 „ekotoxický

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (51%)
 • Nevím (25%)
 • Ne (24%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis