Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Novela odpadových vyhlášek v meziresortu 29.09.2013 | kategorie: Odborné články

Novela odpadových vyhlášek v meziresortu

Ministerstvo životního prostředí zaslalo do meziresortního připomínkového řízení novelu vyhlášek k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech.

 

Česká asociace odpadového hospodářství informuje, že Ministerstvo životního prostředí aktuálně předalo novelu vyhlášek č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady do vnějšího připomínkového řízení. Hlavním důvodem novelizace je návaznost na tzv. ekoaudit legislativy životního prostředí a na již schválenou ekoauditovou novelu zákona o odpadech, která nabývá účinnosti už 1.10.2013.

Aktuální novely vyhlášek řeší například tyto důležité věci:

 1. Upravuje se základní popis odpadu ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., a  to způsobem, který omezuje administrativní náročnost a je lépe vhodný pro využití v praxi.
 2. Novelou vyhlášek je řešena otázka změn v zařazování odpadů dle kategorií v návaznosti na proběhlou změnu § 6 zákona o odpadech. Důležité upozornění je, že zařazování odpadu bude nově s odkazem na evropské nařízení o CLP č. 1272/2008 ES (tento postup nahrazuje zařazování dle ekoauditovou novelou zrušené přílohy č. 5 zákona).
 3. Dále upozorňujeme na změnu v označování odpadu, u kterého byly vyloučeny nebezpečné vlastnosti – vyhláška nyní přímo stanovuje, že takovýto odpad se zařazuje jako "N/O" (důležité - neplést s "O/N" – to je pro jiný případ).
 4. Zařazování autovraků do kategorie „O“ i bez hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
 5. Specificky jsou stanoveny povinné části POH obce.

 

Novela vyhlášek zaslaných nyní do vnějšího připomínkového řízení je i s důvodovou zprávou k dispozici zde:

vyhlasky-ekoaudit-vnejsi.pdf [ 72.35 kB ]

vyhlasky-ekoaudit-vnejsi-duvod.pdf [ 134.07 kB ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Novela odpadových vyhlášek v meziresortu

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis