Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Novela vyhlášky k autovrakům je v připomínkovém řízení 04.03.2014 | kategorie: Odborné články

Novela vyhlášky k autovrakům je v připomínkovém řízení

Česká asociace odpadového hospodářství připravila stručný výtah základních změn, které jsou navrhovány novelou vyhlášky MŽP č. 352/2008 Sb. o autovracích.


Výtah základních změn, které přináší novela vyhlášky k autovrakům: 

 • Provozovatel zařízení ke sběru autovraků bude zasílat kromě identifikačních údajů o provozovateli, o osobě předávající, údaje o souhlasu k provozování zařízení, údaje o převzatém vybraném autovraku, o chybějících částech převzatého autovraku i fotodokumentaci stavu přijímaného autovraku. Fotodokumentace má obsahovat tři fotografie, a to celkový pohled na autovrak, ze kterého je možné autovrak ident ifikovat a je z něj průkazné, že autovrak je úplný a nachází se v době pořizování fotodokumentace v provozovně provozovatele zařízení ke sběru autovraků. Další fotografie má obsahovat stav vybavení kabiny autovraku, a třetí fotografie identifikační číslo autovraku.
 • Návrh vyhlášky zpřesňuje pravidla pro skladování autovraků v zařízení pro zpracování autovraků a stanovuje, že dva autovraky, které již neobsahují provozní náplně a další nebezpečné látky (16 01 06) je možné skladovat na sobě bez dalších technických opatření zabezpečujících jejich stabilitu.
 • Návrh vyhlášky zpřísňuje požadavky na zpracování autovraků tak, aby česká legislativa byla v souladu s legislativou evropskou.

 

Jedná se o tyto činnosti:

a)      Při vypouštění kapalin ze všech systémů autovraku se musí kapaliny odčerpat do maximální možné míry vedoucí k naplnění recyklačních cílů. K vypuštění provozních náplní z uzavřených cyklů nebo nádrží bez výpustných otvorů použít odsávací zařízení nebo vytvořit otvor umožňující gravitační vypouštění.

b)      Mechanické znehodnocení identifikačního čísla vybraného autovraku (VIN). Zničení identifikačního čísla vybraného autovraku (VIN) provádí konečný zpracovatel karoserie nebo rámu.

c)     Zařazení vyjmutí skel a katalyzátorů do minimálních technických požadavků na zpracování autovraku a zpracovatelské operace pro podporu recyklace.


Navrhovaná účinnost: Tato vyhláška má nabýt účinnosti dnem 1. dubna 2014 (s výjimkou čl. I bodu 2, který nabývá účinnosti dnem 1. října 2014).

 

Ke stažení: úplné znění návrhu vyhlášky se změnami Uplne-zneni-vyhlasky-c.-352-2008.docx [ 31.53 kB ]

důvodová zpráva duvodova-zprava.doc [ 113.5 kB ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Novela vyhlášky k autovrakům je v připomínkovém řízení

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (51%)
 • Nevím (25%)
 • Ne (24%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis