Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Novela vyhlášky k bateriím v připomínkovém řízení 13.04.2015 | kategorie: Aktuality

Novela vyhlášky k bateriím v připomínkovém řízení

Do připomínkového řízení jde návrh novely vyhlášky č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech.

Stručně k obsahu:

Návrh novely vyhlášky nahrazuje dosavadní znění přílohy č. 3 „Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů“.

Podle důvodové zprávy je cílem této novely především přizpůsobení formuláře roční zprávy požadavkům na rozsah ohlašovací povinnosti ČR vůči Evropské komisi a dále zlepšení kontrolovatelnosti hospodaření kolektivních systémů v oblasti baterií a akumulátorů. Konkrétně má tato novela rozšířit v roční zprávě údaje o bateriích a akumulátorech uváděných na trh a zpětně odebraných nebo odděleně sebraných bateriích a akumulátorech, a to z důvodu změny struktury dat zasílaných Evropské komisi.

Do přílohy č. 3 vyhlášky se také doplňují obsahové náležitosti „Přehledu hospodaření s prostředky určenými na finanční zajištění plnění povinností výrobců baterií a akumulátorů, se kterými provozovatel kolektivního systému uzavřel smlouvu o společném plnění“, což je samostatná příloha roční zprávy.

Účinnost této novely se předpokládá k datu 1. července 2015.

(Návrh novely obsahuje přechodné ustanovení, podle kterého se má roční zpráva o bateriích a akumulátorech za rok 2015 zpracovat podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 170/2010 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.)

Termín pro předání připomínek k návrhu novely na MŽP je 5. 5. 2015.


Ke stažení:

text novely vyhlášky - navrh-vyhlasky-baterie.pdf [ 137.05 kB ]

text novely vyhlášky z vyznačenými změnami v dosavadním znění - platne-zneni-s-vyznacenim-navrhovanych-zmen.pdf [ 174.71 kB ]


Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 


 

 


ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Novela vyhlášky k bateriím v připomínkovém řízení

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis