Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Odpadové fórum: Polemika k ceně a kvalitě sanací ekologických zátěží 09.05.2017 | kategorie: Aktuality

Odpadové fórum: Polemika k ceně a kvalitě sanací ekologických zátěží

Česká asociace odpadového hospodářství byla požádána o vyjádření k aktuální polemice Odpadového fóra na téma Nízka kvalita na úkor ceny? Polemika souvisí s nedávným vyjádřením ministerstva financí k celkovým možným nákladům na finální odstranění starých ekologických zátěží, které se státu nedaří vyřešit již déle než 25 let.

Redakce Odpadového fóra téma uvádí následujícím textem:


Nízká cena na úkor kvality?

Na začátku 90. let se stát zavázal k odstranění starých ekologických zátěží (SEZ) vzniklých před rokem 1989. Závazek tehdy vyplynul z tzv. ekologických smluv, které stát podepsal s nabyvateli privatizovaného majetku. Ministerstvo financí (MF) uvádí, že v současné době je účinných 158 smluv s celkovou garancí 153 miliard Kč, z toho bylo vynaloženo již 52 miliard Kč. Zbývají tak garance státu za 101 miliard Kč. MF přesto věří, že díky transparentnímu zadávání veřejných zakázek sníží cenu sanací nevyřešených SEZ na zhruba 30 miliard Kč. Deklarovaná úspora nákladů na sanace Ministerstvem financí ČR je určitě pro daňové poplatníky dobrou zprávou. Nicméně znatelná úspora znamená někde ušetřit. Proto se nabízí otázka:

Nebude tak Česko šetřit na kvalitě sanací?

 

Na dotazy odpovídali

Ing. Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství

Mgr. Filip Běhal, Ministerstvo financí

Mgr. Pavel Kaidl, Unipetrol RPA, s.r.o.

Jan Mraček, Hospodářská komora

Ladislav Špaček, SVaz chemického průmyslu ČR


Petr Havelka (ČAOH) k tématu řekl:

Otázka redakce je podle mého názoru zcela logická a na místě. Agenda starých ekologických zátěží není v žádném případě jednoduchá věc. Není to jako soutěžit nákup nových aut nebo výpočetní techniky pro státní správu.  Předpoklad státu na snížení ceny za vysanování ekologických zátěží o cca 70 %, oproti zasmluvněné hodnotě závazku státu, není zcela realistický.

Tím, že velká část postižených lokalit byla více než 25 let ze strany státu neřešena, se logicky nabízí otázka dalšího postupného šíření kontaminace a tedy i nákladů na její odstranění. Množství peněz z garancí bylo také již vynaloženo jen na udržovací práce (čerpání šířené kontaminace) na vybraných konkrétních lokalitách. A to právě z důvodu, aby se kontaminace nešířila dále. Tyto peníze ale chybí a budou chybět při odstraňování kontaminace samotné, což je konečná fáze, kterou se odstraní příčina šířícího se znečištění, a nikoli jen jeho průběžně vznikající následky.

Navíc reálnou hodnotu sanací, oproti původním garancím z devadesátých let, dále v čase zvyšuje inflace, DPH a další proměnné aspekty. Klíčovým je rovněž významné riziko, že se tento deklarovaný vysoký tlak na nízkou cenu sanace odrazí na zvolených méně nákladných metodách sanace té které lokality a na kvalitě jejího provedení.

Ministerstvem financí požadovaná 70% úspora nákladů oproti odhadované hodnotě, by se zcela jistě projevila na kvalitě jakékoli služby, nejen sanačních prací. V případě ochrany životního prostředí a zdraví lidí z postižených lokalit by stát neměl volit jako zásadní prioritu více než poloviční úsporu předpokládaných nákladů (zasmluvněných garancí státu, u kterých někteří nabyvatelé navíc požadují navýšení o více než 100% inflaci a 21% DPH). Mohlo by to být rizikové zejména pro stát samotný, pokud by se s odstupem času po realizaci sanace některé lokality ukázalo, že kontaminace nebyla odstraněna v potřebné míře a že jedním z důvodů byl neúměrný tlak státu na cenu jejího provedení.

Podle mého názoru by správné řešení ve vztahu k životnímu prostředí a zdraví lidí bylo takové, že za hlavní prioritu bude vždy označena nikoli cena, ale zejména kvalita projektu sanace. Ta by měla být navržena přímo úměrně míře a typu znečištění a zároveň by měla být v tomto směru přímo úměrná hodnotě zasmluvněného závazku státu k dané lokalitě (včetně výše uvedených proměnných aspektů). Věřím, že stát si tyto podstatné argumenty a rizika dostatečně uvědomí a že si jako prioritu zvolí spíše zdraví svých občanů a kvalitu životního prostředí v daných lokalitách, než deklarovanou razantní úsporu odhadovaných nákladů. A že udělá vše proto, aby sanace proběhly v dohledné době a s cílem zajištění vysoké kvality provedených prací a skutečného odstranění ekologických zátěží.


Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství s využítím tématu Odpadového fóra (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články:

Český rozhlas - reportáž k problematice řešení starých ekologických zátěží

Právo: Na staré ekozátěže chybějí desítky miliard

Česká asociace odpadového hospodářství a Hospodářská komora ČR pomáhají nabyvatelům se starými ekologickými zátěžemi

Problémy s neřešením starých ekologických zátěží v ČR

Likvidace ekologických zátěží vázne. HK ČR a ČAOH vyzvaly stát k nápravě

HK a ČAOH spolupořádají seminář ke starým ekologickým zátěžímČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Odpadové fórum: Polemika k ceně a kvalitě sanací ekologických zátěží

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis