Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Odpadové fórum - příspěvek ČAOH do polemiky k třídění BRKO 05.11.2014 | kategorie: ČAOH v médiích

Odpadové fórum - příspěvek ČAOH do polemiky k třídění BRKO

Redakce Odpadového fóra si zvolila opět aktuální zajímavé téma své Polemiky. Komentář Petra Havelky z ČAOH k souvislostem zavedení povinného třídění BRKO v obcích je k dispozici na webu ČAOH. Celou polemiku i s příspěvky ostatních oslovených, pak lze nalézt v aktuálním čísle Odpadové fóra.

Teorie verzuz praxe při nakládání s bioodpady

Úvod a dotaz redakce k této aktuální polemice zněl: 

Nic není jednoduché a ví to jak úředníci MŽP, tak odborná veřejnost. V nakládání s bioodpadem je řada problémů: Máme dostatek kapacit? Jsou kompostárny tím správným řešením? Co s nevhodným látkovým složením bioodpadů z bytové zástavby? Co s velkým množstvím vyrobeného kompostu či digestátů?

To vše se dá shrnout do jedné jediné věty: Je praxe připravena na plnění podmínek novelizovaného odpadového zákona?

Osloveni byli: Richard Blahut (SVPS); Jan Maršák, Kristýna Husáková (MŽP); Miloslav Janata (obec Košťálov); Karel Bursa, Jitka Kluzová (ISES); Petr Havelka (ČAOH); Květuše Hejátková (ZERA); Pavel Drahovzal (obec Velký Osek); Miroslav Florián (ÚKZÚZ)

 

Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství k tomuto pro redakci Odpadového fóra sdělil:


"Stručná odpověď zní ano i ne. Pokud by se měl dotaz týkat celé novely, odpověď i samotná polemika by byla jistě mnohem kritičtější, neboť novela obsahuje množství závažných chyb plynoucích již ze samotného nevhodného legislativního procesu. Pokud se má dotaz týkat pouze zavedení povinnosti k třídění BRKO, pak je možné shrnout, že je to opatření ve skrze pozitivní a mělo by vést jak k odklonu odpadů od skládkování, tak k zajištění většího procenta materiálového využití odpadů. Zavedení třídění BRKO ČAOH dlouhodobě prosazovala. Toto opatření je klíčové ke splnění definovaných cílů EU k omezení skládkování BRO pro rok 2020. Jeho zásadní výhodou je to, že pro splnění evropského cíle snížení skládkování není třeba jakékoli navýšení poplatků.

 

Skutečně potřebujeme další zpracovatelká zařízení?

Co se týká kapacit odpadářských zařízení, zde je situace, podobně jako u jiných odpadářských zařízení taková, že zpracovatelských kapacit je dostatek. Již v roce 2011 bylo v ČR 226 kompostáren s kapacitou cca 2,6 mil tun (Stat. roč. MŽP 2012) a další přibyly. Dále je zde přes 140 komunitních a malých kompostáren a také 326 bioplynových stanic (zdroj návrh POH ČR).  Kapacita těchto zařízení není zdaleka naplněná, vytříděné odpady je tedy kam předávat. Navíc další zařízení stále vznikají. Je tak zřejmé, že dotovat zařízení nová není nezbytné a tedy racionální.

 

Zda jsou kompostárny tím správným řešením?

Je to jistě logická součást řešení. Do kompostáren je možné směřovat odpady kvalitněji vytříděné, do bioplynových stanic lze dát i odpady, se kterými by měla kompostárna problém.


Krátký termín

Slabinou novely je velmi krátký termín na zavedení povinnosti v obcích a také obecné zaměření na všechny BRKO. Obce i ČAOH volaly po prodloužení termínu a po náběhu povinnosti nejdříve pro BRKO rostlinného původu. MŽP ani zákonodárci tyto objektivní odborné připomínky bohužel nevyslyšeli. Logickým rizikem je to, že velmi rychlé zavedení povinnosti bude ve finále dražší, než mohlo být a zbytečně na to doplatí obce. Do určité míry lze dopady snížit připravovanou vyhláškou MŽP k této nové povinnosti, ale dopady nevhodného legislativního procesu a chybného znění novely zhojeny nebudou. Věřme, že chybný a nestandardní proces této novely se již opakovat nebude a pojďme se soustředit na to, aby opatření bylo funkční.

 

Je třeba lidem vysvětlit, co do hnědých popelnic patří

Nyní je nutné umět sdělit občanům, jak správným způsobem využít možnosti třídění BRKO. Tedy co do sběrných nádob patří a co nikoli.

 

Klíčový úkol pro MŽP je ve spolupráci s MZe připravit legislativu pro využití zpracovaných bioodpadů do zemědělství

Podstatnou věcí je, aby MŽP a MZe připravilo rozumné podmínky pro využití výstupů ze zpracovatelských zařízení v zemědělství. Je zřejmé, že organická hmota v zemědělské půdě je po uplynulých 20 letech velmi nízká a vhodnou část kompostů a výstupů ze zpracovatelských zařízení by bylo vhodné nasměrovat právě sem, což se však dlouhodobě nedaří a je třeba tomu přizpůsobit legislativu. Na druhou stranu je bez diskuze, že je zde nemalá potřeba kompostů pro rekultivace jak těžebních děl, tak těles skládek odpadů. Zde je využití těchto materiálů zcela racionální (není třeba využívat primárních surovin) a již zde funguje.


Závěrem k původnímu dotazu

Odpadové firmy jsou připraveny na zavedení třídění BRKO. Po dohodě v mnoha obcích již dříve třídění BRKO zavedly dobrovolně, bez potřeby zákona a funguje to. Novela zkomplikovala situaci všem ostatním obcím zejména krátkým termínem a svou obecností. Stále také není vyřešena otázka finálního využití výstupů. Zde je třeba ještě zapracovat."

 

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) s využitím Odpadového fóra

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Odpadové fórum - příspěvek ČAOH do polemiky k třídění BRKO

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (52%)
 • Nevím (25%)
 • Ne (23%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis