Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Odpovědi na dotazy E15 k energetickému využití odpadů v ČR 02.07.2018 | kategorie: Aktuality

Odpovědi na dotazy E15 k energetickému využití odpadů v ČR

Petr Havelka z ČAOH odpovídal na aktuální dotazy redakce deníku E15 ke zvěřejněným výsledkům energetického využívání odpadů v ČR (MPO).

Finální text článku deníku E15 k tématu energetického využívání odpadů v ČR a k výsledkům zvěřejněným ve zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu je k dispozici pod tímto odkazem. Samotná zpráva MPO se stručným komentářem je k dispozici zde.

Níže jsou uvedeny konkrétní dotazy redakce a plný text odpovědí Petra Havelky z České asociace odpadového hospodářství.

Ze statistik vyplývá, že každý rok roste spotřeba tuhých alternativních paliv v cementárnách a vápenkách. Odpovídá tomuto růstu i růst výroby těchto paliv českými odpadářskými firmami? Jaká je v Česku kapacita na výrobu TAP?

Havelka - Ano, výroba TAP v česku stále narůstá, a to je samozřejmě pozitivní. Jako ČAOH nemáme statistiky konkrétních čísel, ty má spíše MŽP. Sledujeme však, že řada našich firem, které se dlouhodobě věnují výrobě paliv z odpadů dle evropských norem, stále navyšuje své výrobní kapacity. V tomto roce kupříkladu zdvojnásobila kapacitu své linky společnost Rumpold (viz zde). Rozšiřují se i kapacity společnosti OZO Ostrava, apod. O česká paliva z odpadů je u odběratelů stále větší zájem, mimo jiné i proto, že jsou známá svou kvalitou a homogenním složením.

 

Jak hodnotíte skutečnost, že energetické využívání odpadů roste v posledních letech stabilním tempem? 

Havelka - Nárůst energetického využívání odpadů vítáme a chceme se na něm dále podílet jako doposud. Souvisí to i s již devět let probíhajícím každoročním snižováním množství odpadů ukládaných na skládky (viz zde). U paliv z odpadů je to v ČR nárůst využití na trojnásobek za posledních deset let. U této cesty energetického využití je pozitivní také to, že se nejedná o spalování neupravených směsných odpadů, které chce EU omezovat. Zde se jedná o energetické využívání energeticky bohaté části vytříděných odpadů různého původů, ať už z průmyslové výroby nebo od občanů z obcí, které nelze materiálově využít. Tato cesta je naopak Evropou doporučovaná. Velmi pozitivní je také to, že onen násobný nárůst se odehrál bez potřeby jakéhokoli navýšení ekologických daní, např. skládkovacího poplatku, který platí původci odpadů. Je tedy zřejmé, že to jde.

 

Je nějaká hranice, na níž při stávajících kapacitách (bez budování nových ZEVO) ještě energetické využívání může růst?

Havelka - Na toto téma byly zpracované různé studie. Vnímám kladně, pokud se rozšíří kapacity ZEVO v Brně (jeden kotel) a v Praze (dva kotle). S tím počítají i plány těchto měst. Spalovny (ZEVO) v ČR by tak měly kapacitu cca 1 130 000 tun odpadů. To je co se týká využití převážně neupravených směsných odpadů. Dále je tu řada regionálních energetických zdrojů, např. tepláren, které chtějí využívat velké množství paliv z odpadů. Potenciál růstu je stále i v cementárnách a vápenkách. Vzhledem k tomu, že výroba a využití paliv z odpadů je cesta, která dobře zapadá i do rámce balíčku oběhového hospodářství, je to jistě v pořádku. Potenciál růstu pro využívání paliv odpadů tu tedy stále vidím poměrně velký.

Zásadní ale je, abychom jako ČR splnili zejména recyklační cíle EU. Ty jsou nově jasně definovány na 65% recyklace komunálních odpadů. Logicky proto nevidím příliš prostor pro nová velkokapacitní zařízení typu ZEVO, která jsou navíc prakticky nejdražší odpadovou technologií a vyžadovaly by citelnější navýšení poplatků od občanů. Evropa stanovila rámec, ve kterém se máme pohybovat a myslím, že to je racionální. Některé zamýšlené projekty se proto nejspíš nerealizují, ale jiné nové naopak své místo najdou. A to je v pořádku.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) s využitím dotazů redakce deníku E15


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Související články

Odpady se v ČR využívají stále více - STATISTIKA ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ A ALTERNATIVNÍCH PALIV

Deník: Kde končí ostravský odpad? Téměř polovina se znovu využije

Chyba ve vyhlášce trvá - důkaz - všechny projekty nových třídících linek na komunální odpady stále zastaveny

Český rozhlas: Kdo nechce, aby se efektivně třídil odpad?

Proběhl seminář „Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO 2017“

PRO ENERGY: Možnosti a nesnáze Evropou doporučovaných cest energetického využití odpadů v ČR

Deník: Vyhláška o odpadech prodraží výstavbu recyklačních zařízení

Stanovisko SVPS k parametru výhřevnosti ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

Boj o třídicí linky. Přísná norma zavalí skládky odpadem, tvrdí firmy

Odborný posudek Ústavu energetiky ČVUT k výhřevnosti odpadu

Nová vyhláška MŽP: Ministr Richard Brabec navrhuje pálit nehořlavé odpady. Recyklace má být stále Popelkou Evropě navzdory

Je nový odpadový zákon technologicky neutrální?

ČT: Recyklace vs spalování odpadu

ČT: Česko potřebuje až čtyři nové spalovny – postaví je Japonci?

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Odpovědi na dotazy E15 k energetickému využití odpadů v ČR

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis