Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Odpovědi na dotazy MF Dnes k zákonu o výrobcích s ukončenou životností 08.09.2016 | kategorie: Aktuality

Odpovědi na dotazy MF Dnes k zákonu o výrobcích s ukončenou životností

Redakce MF Dnes aktuálně položila ČAOH dotazy k návrhu nového zákona o výrobcích s ukončenou životností.

Text článku z webu iDnes je k dispozici pod tímto odkazem - Recyklaci elektrospotřebičů čeká změna, může to však zdražit ty nové.

Plné znění dotazů redakce a odpovědí je uvedeno níže:

 

Máte k aktuálnímu znění návrhu nového zákona o výrobcích s ukončenou životností, které jde nyní na legislativní radu vlády, nějaké připomínky, případně jaké?

 

Ano, máme. Těch připomínek je několik a jsou stručně uvedeny v textu dopisu, který jsme v této věci podepsali a odeslali ministru ŽP Brabcovi spolu s dalšími subjekty. Dopis je k dispozci zde. Jako jednu ze základních připomínek bych zmínil námi obhajovanou potřebu otevřené sběrné sítě elektrozařízení. Ministerstvo kupodivu navrhuje uzavřenou sběrnou síť, kde elektroodpad může sbírat jen ten, kdo má smlouvu s výrobcem či s kolektivním systémem (více viz zde), což je v Evropě neobvyklé řešení. Jsme toho názoru, že tržní a konkurenční nastavení otevřené sběrné sítě jednoznačně lépe tlačí na nízkou cenu a vysokou kvalitu služeb, než uzavřený oligopol. Podle nás by elektroodpady měl mít možnost sbírat každý, kdo k tomu dostane povolení od státu po splnění zákonných podmínek. Nikoli jen vybraná skupina, která si zajistí podpis soukromého subjektu např. kolektivního systému.

 

Výrobci elektrozařízení tvrdí, že je návrh zákona zcela odděluje od zpracování a recyklace elektroodpadů. Je to podle nich nelogické. Ačkoliv nebudou moci celý proces kontrolovat, ponesou za sběr i za recyklaci odpovědnost. Co si o tom myslíte vy, jsou tyto argumenty správné či nikoliv?

 

Je to tvrzení pouze některých výrobců, respektive úzké skupiny některých kolektivních systémů. Jiní výrobci a ostatní kolektivní systémy naopak souhlasí s úplným oddělením kolektivního systému od zpracovatele elektroodpadu (např. viz dopis odeslaný ministru ŽP). Je to i názor podstatné části připomínkových míst k novému zákonu. Navíc oddělení kolektivního systému od zpracovatele elektrozařízení je trend, který nyní probíhá i v jiných Evropských zemích (Francie, Španělsko, Slovensko). Uvažuje se i o naprostém zákazu této tzv. vertikální integrace na Evropské úrovni. Důvodů z evropského pohledu je více – zejména se jedná o možné zneužití dominantního postavení na trhu ze strany některých kolektivních systémů a dále o možné podvody při vykazování zpracování elektroodpadu. Obecně jde ale zejména o potřebu zajištění tržních podmínek a konkurenčního prostředí v oblasti sběru a zpracování elektrozařízení. V ČR je známý případ kolektivního systému, který si otevřel vlastní velkokapacitní zařízení na zpracování elektroodpadu, což následně vedlo k uzavření provozů řady nezávislých zpracovatelů, mimo jiné i chráněných dílen (více viz zde).

 

A zároveň říkají, že to může zvýšit recyklační příspěvky o desítky a v některých případech i stovky korun, což by zaplatil v konečném důsledku spotřebitel. Hrozí to?

 

Zdražení určitě nehrozí z titulu zákazu oddělení kolektivních systémů od zpracovatele, tedy zákazu vertikální integrace. V České republice má vlastní zpracovatelský závod pouze jeden kolektivní systém a velká část elektroodpadu, která se v něm zpracovává nepochází z ČR ale dováží se ze zahraničí. Navíc pokud se možnosti zpracování otevřou dalším firmám, zvýší se konkurenční tlak, který naopak tlačí na snížení ceny, což je jednoznačně pozitivní pro spotřebitele, kteří systém platí. Nicméně zdražení se může stát realitou pokud by došlo k další monopolizaci trhu sběru a zpracování elektrozařízení. Většina kolektivních systémů v ČR je slušná, nicméně jak již bylo uvedeno, jsou známy příklady i v Evropě, kdy velké kolektivní systémy působily na trhu tak, že docházelo k jeho omezení. Tím se postupně více buduje monopolní nastavení, které logicky může být spojeno s diktováním cen a horší možností výběru. Tedy i se zdražením. V České republice se problematice nastavení tohoto segmentu věnoval i Nadační fond proti korupci – viz:  http://www.nfpk.cz/kauza-elektroodpady , jak se uvádí v materiálu Vlády v jednom z dokumentů souvisejících s návrhem nového zákona (viz zde). Pokud tedy chceme udržet poplatky za elektrozařízení na přijatelné úrovni, je potřeba důsledně oddělit kolektivní systém od zpracovatele a zabránit tomu, aby se segment sběru a zpracování elektrozařízení dále monopolizoval.

 

Ke stažení

Dopis ministru Brabcovi k návrhu nového zákona o výrobcích s ukončenou životností: memorandum-k--zakonu--o-vyrobcich-s-ukoncenou--zivotnosti.pdf

Stanovisko Komise RIA LRV k návrhu nového zákona o výrobích s ukončenou životností: kom-ria-vuZu.pdf [ 113.01 kB ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci \"Novinky emailem\"

 

 

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Odpovědi na dotazy MF Dnes k zákonu o výrobcích s ukončenou životností

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis