Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Petr Plíva a kolektiv: Kompostování a kompostárny 02.01.2017 | kategorie: Aktuality

Petr Plíva a kolektiv: Kompostování a kompostárny

Česká asociace odpadového hospodářství informuje, že v rámci vydavatelství Profi Press vyšla velmi zajímavá a pěkně zpracovaná kniha Kompostování a kompostárny. ČAOH dlouhodobě usiluje o to, aby odpady byly v ČR v souhladu s požadavky EU tříděny a co nejvíce materiálově využívány. I tento titul aktuálně přispívá k lepšímu povědomí o možnostech materiálového využití odpadů, v tomto případě kompostování. Biologicky rozložitelné odpady by dle ČAOH měly být v co největší míře využívány např. v zemědělství a dalšími způsoby tak, aby obsažné živiny byly znovu použity.

 

Publikace Kompostování a kompostárny volně navazuje na knihu Kompostování v pásových hromadách na volné ploše vydanou v nakladatelství Profi  Press s. r. o. v roce 2009. Nová publikace řeší zpracování a využití
surovin a bioodpadů technologií kompostování z širšího pojetí a větší hloubky.

V úvodní části najdete poznatky o významu kompostování a využití kompostu v širším měřítku včetně přínosů jeho aplikace na zemědělskou půdu. Další pasáže popisují charakteristické znaky vstupních surovin, jejich potenciální množství pro výrobu kompostu, systém sběru a svozu zejména bioodpadů z komunální sféry.

Následně jsou uvedeny teoretické znalosti a praktické zkušenosti z vlastního technologického procesu kompostování, od přípravy a založení surovin přes monitorování a řízení procesu až k výrobě konečného produktu – kompostu. Nechybí popis odlišností jednotlivých technologií výroby kompostu doplněný informacemi o použité technice a ostatním doporučeném vybavení pro řízení daného procesu výroby.

Závěrečné kapitoly popisují pravidla hodnocení kompostu a způsoby jeho konečného zpracování a expedice.

Ve stati pro kompostářskou praxi autoři shromáždili informace a poznatky o kompostování a kompostárnách,
které získali přímo v provozech.

Z obsahu:

1. Význam kompostování
2. Suroviny pro kompostování
3. Příprava a založení surovin do kompostu
4. Průběh a řízení kompostovacího procesu
5. Technologie kompostování – kompostování na volné ploše
6. Kompostování v uzavřených systémech
7. Vermikompostování
8. Hodnocení vyrobeného kompostu
9. Zpracování a využívání vyrobeného kompostu
10. Závěr – informace pro kompostářskou praxi

Autoři publikace:

Ing. Petr Plíva, CSc. Doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D., Ing. Aleš Hanč, Ph.D. Ing. Květoslava Hejátková
Ing. Jiří Souček, Ph.D. Ing. Lucie Valentová, Ph.D., Ing. Amitava Roy, Ph.D.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci \"Novinky emailem\"

 

  

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Petr Plíva a kolektiv: Kompostování a kompostárny

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis