Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Připomínkové řízení - novela zákona č. 25/2008 Sb. o IRZ 12.12.2014 | kategorie: Odborné články

Připomínkové řízení - novela zákona č. 25/2008 Sb. o IRZ

Ministerstvo životního postředí předložilo do mezirezortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.


Stručně k obsahu:

Návrh novely reaguje na podnět vyplývajícího z tzv. ekoauditu, který se týkal vymezení okruhu povinných subjektů podle § 3 odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb. (jednalo se o provozovatele, na něž se nevztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek, přesto tito provozovatelé mají evidenční a případně též ohlašovací povinnosti ve vztahu k integrovanému registru znečišťování životního prostředí (IRZ), a to výhradně na základě národní legislativy).

Podle navrhované novely má tak dojít ke snížení počtu provozovatelů, kteří mají evidenční a ohlašovací povinnosti podle tohoto zákona - konkrétně se v § 3 odst. 2 se nově odkazuje na doplňovanou přílohu zákona, která obsahuje taxativní výčet průmyslových činností, včetně prahových hodnot.

Mezi další změny patří zrušení povinnosti autorizace hlášení podávaných prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP). Další změnou v oblasti ISPOP je zrušení možnosti zasílání plné moci k zastupování povinného subjektu prostřednictvím datové schránky ministerstva. Upřesněny byly také kompetence MŽP.

 

Soubory týkající se novely jsou k dispozici zde:

 

irz-a-ispop.pdf [ 129.17 kB ]

317predkladaci-zprava.pdf [ 86.4 kB ]

416duvodova-zprava.pdf [ 267.36 kB ]

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Připomínkové řízení - novela zákona č. 25/2008 Sb. o IRZ

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis