Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Příspěvek ČAOH do polemiky Odpadového fóra k zákazu výkupu kovů od fyzických osob 14.04.2014 | kategorie: ČAOH v médiích

Příspěvek ČAOH do polemiky Odpadového fóra k zákazu výkupu kovů od fyzických osob

Redakce Odpadového fóra opět v rámci své Polemiky vystihla aktuální téma, které je předmětem diskuze odborné i laické veřejnosti. V aktuálním čísle tohoto časopisu redakce položila následující otázku také Petru Havelkovi z České asociace odpadového hospodářství.

 

Otázka redakce v rámci Polemiky:

Měli by občané mít legislativně nařízeno, že veškeré nepotřebné kovové předměty musí bezplatně odevzdat do systému obce a neměli by mít možnost je prodat?


Odpověď Petra Havelky, ředitele České asociace odpadového hospodářství:

"Tento poměrně problematický návrh z dílny SMO se minimálně v posledních dvou letech objevuje opakovaně. Za ČAOH jsme toho názoru, že občané by neměli být kráceni na svých majetkových právech, která jsou založena dokonce samotnou Ústavou ČR. Jednalo by se o nebezpečný precedens, který podle nás není v souladu s právním pořádkem v ČR.

Návrh bývá odůvodňován tím, že určitá skupina občanů páchá trestné činy krádeží kovů. Nemyslím si však, že vhodným řešením problému je plošné omezení majetkových práv všech deseti milionů obyvatel ČR.

Pokud máte jako fyzická osoba ve vlastnictví věc, řekněme měděné zbytky po úklidu garáže, či půdy vašeho domu o hmotnosti 5 kg, hodnota věci – mědi, jako komodity, je přes 500 Kč. Je to bezesporu váš majetek. Dle návrhu SMO by měl občan ze zákona povinnost svých 500 Kč předat zdarma např. do obecního sběrného dvora. Ten by následně komoditu prodal s tím, že celých vašich 500 Kč by bylo jeho ziskem. Z tohoto pohledu chápu motivaci k navrhované úpravě majetkových práv. Jako byznys pro určitou skupinu by to bylo jistě výhodné. Je ale zřejmé, že ten, kdo na to v plné míře doplatí, je právě občan, tedy vlastník věci.

Takováto účelová opatření vnímáme jako nevhodná a věříme, že na půdě sněmovny z logiky věci neprosaditelná. Pokud státu skutečně půjde o efektivní postih těch, kteří zákon nedodržují, pak existují smysluplnější řešení, která jsou navíc bezpochyby v souladu s Ústavou.

Zákonodárci se mohou zaměřit na prosazení efektivních nástrojů, jako jsou např. povinné bezhotovostní platby ve sběrnách, tedy opatření, kdy dozorový orgán vždy zjistí, komu a kdy byly zaslány peníze, nebo možné zavedení povinnosti fotodokumentace vykoupených odpadů kombinované s již povinnou evidencí (nově platné u autovraků), apod. Možné je i rozšíření kontrolních a sankčních pravomocí samotných obcí, neboť problémy s nepoctivci je třeba řešit operativně a v místě páchání deliktů. Jako racionální vnímáme také zefektivnění procesu odebrání souhlasu k provozu těm sběrnám, u kterých se opakovaně prokáže porušení zákona. To vše jsou zcela racionální návrhy, které objektivně pomohou situaci řešit.

Základní by podle ČAOH mělo být to, aby se hledala cesta jak dostatečně postihnout ty, kteří zákon skutečně porušují a přitom nesvazovat a neomezovat základní práva všech ostatních, kteří dodržují platné zákony.

Zákonodárci však dle mého názoru nemohou opomíjet i sociální rozměr celého problému, tedy příčiny proč k těmto věcem v ČR dochází. V médiích zatím slýcháme spíše o potřebě řešení následků, je to pravda jednodušší, ale ze zkušeností plyne, že méně efektivní. To je ale téma na další samostatnou diskuzi."

V anketě odpovídali:

Karel Ferschmann (Sdružení místních samospráv)

Tereza Ulverová (Elektrowin)

Jan Maršák (MŽP - odbor odpadů)

Emil Polívka

Blanka Chudobová (D+P Rekont)

Marek Sýkora (Svaz měst a obcí ČR)

Petr Havelka (Česká asociace odpadového hospodářství)


Celou anketu je možné najít v dubnovém čísle časopisu Odpadové fórum.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Příspěvek ČAOH do polemiky Odpadového fóra k zákazu výkupu kovů od fyzických osob

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis