Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Příspěvek ČAOH k aktuální polemice Odpadového fóra 07.02.2017 | kategorie: Aktuality

Příspěvek ČAOH k aktuální polemice Odpadového fóra

Redakce Odpadového fóra se v únorovém čísle opět věnovala novým odpadovým zákonům, a to i ve své Polemice. Příspěvek Petra Havelky z ČAOH přinášíme čtenářům webu ČAOH níže.Redakce tentokrát uvádí polemiku následujícím textem.

Jednání Legislativní rady vlády 12.1. nad odpadovými zákony bylo z časových důvodů přerušeno. I když jednání LRV bude pokračovat 26.1., schválení zákonů v tomto volebním období se stává už jen nepravděpodobnou teorií. Některá média to považují za vítězství skládkařské lobby. Obvinění ze skládkařské lobby padá samozřejmě na hlavu skládkařským firmám a jejich asociacím, ale i některým neziskovým ekologickým organizacím. Zmíněným stakeholderům se přisuzuje takový vliv, který brzdí vznik nové moderní odpadářské legislativy. Jsou skutečně tak mocní?

Koho a co si představujete pod pojem skládkařská lobby?“

 

Odpověď Petra Havelky: I když je z novinářského hlediska námět aktuální polemiky řekněme „trochu sugestivní“, rád se k aktuálnímu vývoji v rámci polemiky vyjádřím. Nechám na úvaze každého, zda zákon nese znaky spíše „skládkařské“ nebo „spalovačské“ lobby, pokud o tom chce někdo takto hovořit. Na druhou stranu dodávám, že když by zákon čišel zájmem „recyklační lobby“ myslím, že by se podpora mohla hledat lépe. To zejména z toho důvodu, že recyklace je jednou z priorit balíčku EU a nevyžaduje takové zdražení pro původce.

Zákon byl však v médiích často spojován spíše s potřebou výstavby nových spaloven a souvisejícími nutnými náklady (více viz zde). To ale není tak podstatné. Podstatná má být kvalita zákona a jeho použitelnost v praxi.

Redakce se odvolává na jednání LRV. Zde je potřeba říci, že LRV neřešila věcné otázky (zda spalovny nebo recyklace, apod.), ale jen body právní, formulační a logicky také ekonomické dopady zákona. Ty označila za „značné a dopadající na rozsáhlé skupiny obyvatel“. Na druhém i třetím jednání bylo členy LRV identifikováno množství právních a formulačních nejasností a chyb, včetně zásadní potřeby doplnění dopadové studie (více viz zde). To, zda byly tyto problémové body opraveny, bylo podstatou opakovaných jednání LRV, stejně jako u kterýchkoli jiných zákonů. 

Dle mého názoru by měl zákon přinášet primárně řešení výhodné zejména pro občany a nikoli pro skládky nebo spalovny. Řešení, které s co nejmenšími náklady zajistí splnění recyklačních cílů (více viz zde). EU nemá cíl pro nárůst spalování odpadu, má cíl pro omezení skládkování k roku 2030 na 10%. S tímto cílem zcela souhlasíme, stejně jako s evropskými recyklačními cíli, o jejichž prosazení do zákona jsme v našich písemných výstupech dlouhodobě aktivně usilovali (více viz zde). Část názorového spektra se snaží prosadit sugesci, že pro odklon odpadu do nových spaloven je třeba 4násobně zdražit. Ano, číselně to takto vychází, ale cíl pro ČR by to podle nás být neměl. Skládkování už máme v platném zákoně zakázané k roku 2024. Pokud chceme podporovat recyklaci, skutečnou recyklaci, tak ji z úrovně státu jednoznačně a přímo podpořme. Zaveďme daňové zvýhodnění pro výrobky z odpadu, pro recykláty, pro druhotné suroviny. To by byla skutečná podpora recyklace. To ale zákon vůbec neobsahuje. A stát o tomto vůbec nemluví. Proč? Nenavrhujme represivní opatření a zvyšování ekologických daní, motivujme. Pokud to chceme myslet s recyklací vážně, pak pojďme podporovat recyklaci, ne zdražování a přípravu opakovaného příběhu s fotovoltaikou...

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci \"Novinky emailem\"


Související články:

Stane se něco, pokud nový odpadový zákon nyní nebude?

Stanovisko Unie zaměstnavatelských svazů ČR k poslední verzi návrhu zákona o odpadech

Odpovědi ČAOH na dotazy Lidových novin k třídění BRKO

Další odpadářské svazy vyjadřují shodné postoje k problémovým částem návrhu odpadového zákona

Výzva ČAOH: Omezme skládkování a pojďme stanovit do zákona evropské recyklační cíle

Polemika Odpadového fóra: Recyklace vs. spalovny

Časopis Pro města a obce: Rozhovor s Petrem Havelkou k novému odpadovému zákonu

ČAOH: Kompletní připomínky k návrhu nového zákona o odpadech

Kolik států má zákaz skládkování a jak jsou vysoké poplatky v Evropě?

Události České televize: Obce ani firmy nesouhlasí s ministerským návrhem čtyřnásobného zdražení poplatků

Parlamentní listy (ČTK): Vyšší poplatky za skládkování jsou pro obce trest, tvrdí SMO ČR

Veselá diskuze k článku - názory čtenářů webu HN k článku MŽP k násobnému zdražení poplatků

E15: Kraje chtějí moc spaloven, recyklaci z peněz EU zanedbávají

Komise vyhlásila cíle balíčku k oběhovému hospodářství

Shrnutí z konference Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje

Lidové noviny - recyklace, skládky, spalovny, poplatky - úplné odpovědi ČAOH

Seminář k odpadové legislativě a oběhovému hospodářství na Italském velvyslanectví v Praze

Odpady: Celio: „Říkalo se tomu skládkový komplex“

Ekonom – krajské plány odpadového hospodářství – odpovědi ČAOH

Polemika OF - Role spalovny v oběhovém hospodářství?

Týdeník Ekonom: Kde skončí naše odpadky?

E15: Petr Havelka: Máme levnější řešení než superspalovny odpadů

ČAOH: Změny v odpadovém hospodářství musí mít co nejmenší dopad na občany

Lidové noviny - speciál k odpadovému hospodářství - úplné odpovědi ČAOH


ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Příspěvek ČAOH k aktuální polemice Odpadového fóra

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis