Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Příspěvěk ČAOH k polemice k mobilním zařízením 28.06.2015 | kategorie: ČAOH v médiích

Příspěvěk ČAOH k polemice k mobilním zařízením

Jeden z trvajících zásadních rozporů ve věcném záměru zákona o odpadech je návrh MŽP na zrušení mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů. Zásadní připomínku proti zrušení mobilních zařízení podala řada připomínkových míst mezi nimiž je i ministerstvo průmyslu a obchodu.

Časopis Odpadové fórum v červnovém čísle vydal polemiku ke kritizovanému postoji MŽP. Úvod do polemiky a redakcí položený dotaz znějí:

Mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadu je jistě služba zajímavá a pro mnohé lidi i prospěšná a potřebná. Povolení k provozování takového zařízení dává kraj. Tu ochotně, tu méně. Na provoz těchto zařízení se dá dívat z různých pohledů, a proto dnes přicházíme do polemiky s otázkou:

Jsou mobilní zařízení pro sběr a výkup odpadů pro naše odpadové hospodářství dobrým řešením, nebo přítěží?


V rámci polemiky byli tentokrát osloveni:

Jan Maršák, Ministerstvo životního prostředí

Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství

Jana Káčerová, Zlínský kraj

Lukáš Kůs, Česká inspekce životního prostředí

Ladislav Kobelka, Jihomorvaský kraj


Příspěvek Petra Havelky z České asociace odpadového hospodářství je k dispozici zde:

Tato otázka úzce souvisí s budoucím nastavením fungování systému sběru odpadů dle nového zákona o odpadech. Standardně fungujících mobilních zařízení jsou v ČR řádově desítky až stovky. Každodenně jej využívají tisíce původců odpadů.

Výhody mobilního zařízení

Základní pozitivum tohoto systému je, že odpady od původce může přímo v jeho provozovně převzít k tomu oprávněná osoba a pro původce tím končí další povinnosti ze zákona. To je hlavní rozdíl mezi pouhou přepravou odpadů a předáním do mobilního zařízení oprávněné osoby. Odpad se stává majetkem oprávněné osoby, která za něj od chvíle převzetí v provozovně původce nese plnou odpovědnost. V reálu také platí, že systém přes mobilní zařízení je pro původce většinou levnější než systém s využitím pouhé přepravy odpadů.

Jsou další zákazy a omezení skutečně nezbytné?

Pokud MŽP přichází s návrhem razantní změny, a to úplného zákazu mobilního sběru odpadů, či jeho navázání jen na specifické provozovny, pak je, dle mého názoru, zcela na místě ptát se po podrobné analýze, v čem je stávající systém tak kritický a nebezpečný, že je třeba ho zakázat. Jaké je číslo zásadních a opakovaných porušení zákona ze strany mobilních zařízení s popsanými negativními dopady na životní prostředí? Jsou to desítky, stovky, či snad tisíce případů? MŽP takovou analýzu bohužel nepředložilo, stejně jako analýzu dopadů navrhované změny na náklady původců. Motivace úřadu se tak zdá poněkud umělá a není jednoduché jí porozumět.

Efektivní systém dozoru nad přepravou rizikových odpadů je připraven. Proč tedy rušit původci široce využívanou možnost?

Návrhu MŽP není jednoduché porozumět v době, kdy legislativou konsensuálně prochází nový systém elektronické evidence přeprav nebezpečných odpadů, který zásadním způsobem zvýší dozor nad pohybem případných problémových odpadů. Zcela podporujeme zefektivnění dozoru přes elektronizaci a také jsme se jako ČAOH na jeho přípravě úzce podíleli. Je i v zájmu většiny odpadových firem, aby se s odpady nakládalo v souladu se stanovenými povinnostmi. Stále častěji zmiňovaná cesta zákazů a omezení je však něco zcela jiného.

Diskuze se přesouvá do připravy paragrafového znění

Proti návrhu MŽP uplatnilo zásadní připomínku i MPO, které se zrušením mobilního sběru odpadů rovněž zásadně nesouhlasí. Pozitivní ekonomická hodnota stávajícího funkčního systému je zejména pro tisíce původců odpadů příliš cenná, což je logické. Na druhé straně vlastně není zcela zřejmé, proč chce opět MŽP něco zakazovat. Věřím, že při přípravě paragrafového znění zákona bude tato oblast nakonec nastavena racionálně a bez dalších zbytečných a neodůvodněných zákazů.


Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 


ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Příspěvěk ČAOH k polemice k mobilním zařízením

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis