Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Příspěvek ČAOH v diskuzi časopisu Odpady k návrhu nových zákonů 10.04.2016 | kategorie: ČAOH v médiích

Příspěvek ČAOH v diskuzi časopisu Odpady k návrhu nových zákonů

V aktuálním čísle časopisu Odpady proběhla diskuze redakcí oslovených zástupců odpadového sektoru k návrhům obou nových zákonů - zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností. Příspěvek Petra Havelky z ČAOH je nyní k dispozici na webu ČAOH.

Stručné stanovisko k návrhu nového zákona o odpadech:

Nový zákon není technologicky neutrální - Stále častěji zaznívá, že podstatným problémem návrhu nového zákona o odpadech je to, že není technologicky neutrální. Jeho nastavení může v dohledné době způsobit nemožnost splnění nových evropských odp. cílů. To vše se skrývá v tabulce na poslední straně návrhu – v ekonomickém nastavení.

Proč zásadně zvyšovat zdanění i pro nevyužitelné odpady? - Zatím nebyl nikdo z MŽP schopen vysvětlit, proč má mít ČR nejvyšší poplatek v rámci EU pro NEVYUŽITELNÉ odpady. Navržené nastavení způsobuje to, že odpady se vůbec nevyplatí zpracovávat a technologicky třídit. Extrémní zpoplatnění je limitující pro zpracovatelské technologie. Návrh MŽP je výhodný de-facto jen pro jednu technologii, pro spalovny (více viz zde). Pokud nebudou mít konkurenci v třídících zařízeních, která by byla navrženým zpoplatněním nevyužitelných odpadů mimo hru a pokud budou občané nuceni platit vysoké poplatky, pak mohou spalovny i se svou nejvyšší cenou na trhu fungovat. Jen není zřejmé, jak by ČR bez technologického třídění a úprav odpadů mohla splnit vysoké recyklační cíle. Zatím také není jasné, proč MŽP nechce technologicky neutrální zákon.

Návrh zákona bude třeba upravit - Ze stovek zásadních připomínek zaslaných na MŽP je však zřejmé, že zákon bude třeba ještě významně upravit. Klíčové negativní připomínky obcí, průmyslových svazů, odpadářů a dalších, přitom cílí právě na oblast chybně navrženého ekonomického nastavení a na ministerstvem navrhované extrémní zdražení poplatků, tedy ekologických daní (více viz zde). Ministerské řešení již bylo mediálně z mnoha stran odmítnuto. Hledejme cestu levnější a technologicky neutrální.

Celé znění připomínek ČAOH k návrhu nového zákona o odpadech je k dispozici zde: Kompletní připomínky k návrhu nového zákona o odpadech

 

Stručné stanovisko k návrhu nového zákona o výrobcích s ukončenou životností:

Klíčová problematika druhého zákona také souvisí s budoucími náklady, které platí občané, ale ne tak viditelně. V zákoně VUŽ jde zejména o to, zda v ČR bude v sektoru sběru a zpracování elektro a dalších komodit tržní a soutěžní prostředí, nebo bezsoutěžní monopol či oligopol 2-3 nejsilnějších kolektivních systémů. To, která cesta je levnější, je myslím zřejmé, ale na to nechť si odpoví každý čtenář sám.

Celé znění připomínek ČAOH k návrhu nového zákona o výrobcích s ukončenou životností je k dispozici zde: Kompletní připomínky k návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností

 

Celou diskuzi všech oslovených najdete v aktuálním čísle časopisu Odpady.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

Souvísející články:

MF Dnes: Plné znění dotazů a odpovědí ČAOH k novému zákonu o odpadech

ČAOH: Kompletní připomínky k návrhu nového zákona o odpadech

Kolik států má zákaz skládkování a jak jsou vysoké poplatky v Evropě?

Události České televize: Obce ani firmy nesouhlasí s ministerským návrhem čtyřnásobného zdražení poplatků

Parlamentní listy (ČTK): Vyšší poplatky za skládkování jsou pro obce trest, tvrdí SMO ČR

Veselá diskuze k článku - názory čtenářů webu HN k článku MŽP k násobnému zdražení poplatků

E15: Kraje chtějí moc spaloven, recyklaci z peněz EU zanedbávají

Komise vyhlásila cíle balíčku k oběhovému hospodářství

Shrnutí z konference Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje

Lidové noviny - recyklace, skládky, spalovny, poplatky - úplné odpovědi ČAOH

Seminář k odpadové legislativě a oběhovému hospodářství na Italském velvyslanectví v Praze

Odpady: Celio: „Říkalo se tomu skládkový komplex“

Ekonom – krajské plány odpadového hospodářství – odpovědi ČAOH

Polemika OF - Role spalovny v oběhovém hospodářství?

Týdeník Ekonom: Kde skončí naše odpadky?

E15: Petr Havelka: Máme levnější řešení než superspalovny odpadů

ČAOH: Změny v odpadovém hospodářství musí mít co nejmenší dopad na občany

Lidové noviny - speciál k odpadovému hospodářství - úplné odpovědi ČAOH

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Příspěvek ČAOH v diskuzi časopisu Odpady k návrhu nových zákonů

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis