Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Recenze k publikaci Odpady a jejich zpracování (Kuraš, 2014) 26.07.2015 | kategorie: Aktuality

Recenze k publikaci Odpady a jejich zpracování (Kuraš, 2014)

Byl jsem osloven k napsání recenze k velmi zajímavé odborné knize od autora, kterého si velmi vážím. V minulém roce vyšla v nakladatelství společnosti Vodní zdroje Ekomonitor poměrně obsáhlá a kvalitní odborná publikace s názvem Odpady a jejich zpracování. Hlavní předností této knihy je šíře, se kterou se problematikou odpadového hospodářství (OH) zabývá.

 

Čtenářům se po jejím přečtení přiblíží důležité souvislosti jak z historie OH, ze samotné legislativy, ale co je velmi podstatné, tak i z jednotlivých materiálových toků a specifických výrobních i spotřebních částí průmyslu a služeb, kde jsou odpady produkovány. Publikace je výjimečná hloubkou popisu problému, ale zároveň svou přehledností a vystižením a zdůrazněním podstatných informací, které by čtenáři neměly uniknout. 

Autorem této cenné odborné knihy je jeden z nejuznávanějších odborníků a učitel několika generací kvalitních inženýrů, pan profesor Ing. Mečislav Kuraš, CSc., který v současnosti působí v Ústavu chemie ochrany prostředí Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Profesor Kuraš v knize využil množství svých odborných zkušenosti z dlouholeté praxe jak z akademického prostředí, tak z jeho úzkého napojení na celou oblast životního prostředí a zejména oblast nakládání s odpady.

Publikace je členěna do 13 základních kapitol (343 stran). Většina kapitol pak následně v několikastupňové logické struktuře řeší podrobnější specifika jednotlivých oblastí odpadového hospodářství. Přehledné rozdělení odborné problematiky usnadňuje čtenářovu orientaci v obsáhlé agendě odpadů a jejich zpracování. Po přečtení jednotlivých kapitol máte pocit, že jste se nenásilnou a velmi přehlednou formou dozvěděli mnoho podstatného. Členění knihy, stejně jako autorův přístup k jednotlivým kapitolám a zvolené cestě výkladu informací jasně ukazují na vysokou autorovu pedagogickou zkušenost. Na knihách edukativního zaměření vždy oceňuji přehlednost jejich zpracování, ta však nebývá pokaždé pravidlem. Zde jsou informace podány přehledně i přes jejich rozsah a hloubku. Tomu napomáhá mimo jiné i vhodně zvolené využití zvýrazněných částí textu. Na knize jsem rovněž velmi ocenil to, že klíčové informace jsou v každé kapitole i podkapitole zvlášť uvedeny v samostatném ohraničení tak, že z knihy na vás přímo svítí. Samozřejmostí jsou zde i přehledné technické nákresy jednotlivých technologií, či popisovaných procesů, které příjemným způsobem doplňují textový výklad problematiky.

K demonstraci šíře autorova záběru uvedu příkladný výčet některých popisovaných oblastí, kterým se autor v publikaci věnuje. Naleznete zde jak teoretické informace týkající se struktury odpadového hospodářství, výčet právních předpisů s komentáři, ale i praktické a technické informace z jednotlivých sektorů, kde jsou odpady produkovány, a zejména pak podrobný rozbor jednotlivých technologií a možností, jak lze odpady zpracovávat a využívat. Co je podstatné, že všechny tyto informace jsou zde nabídnuty v potřebných souvislostech s odkazy na konkrétní typy zařízení. To vše respektuje strukturu evropské hierarchie nakládání s odpady.

Kniha je svým obsahem široce využitelná v akademickém sektoru jako významný zdroj informací k předmětům zaměřeným na odpadové hospodářství a studentům i pedagogům poskytne širokou škálu možností, jak se ponořit do hloubky toho, co činit s předměty na konci své životnosti, tedy s odpady, tak, aby měly užitek i v této fázi svého životního cyklu. Publikaci jistě využijí i mnozí stávající odborníci z odpadové praxe pro rozšíření svých obzorů a možné směřování předmětu své činnosti směrem dalšího vývoje. Velmi pozitivně hodnotím, že v této době podobná kvalitní shrnující publikace vznikla. Odpadové hospodářství je rychle se vyvíjející sektor s mnoha aktuálními změnami a autorovi se i přes to podařilo udržet úzký kontakt s aktuálními trendy.

Shrnu-li to, tak kniha Odpady a jejich zpracování je rozhodně kniha, kterou by většina odpadářů neměla nechat bez povšimnutí, ba naopak, měla by zaujmout významné místo v jejich odborné knihovně. V mé knihovně tomu tak je. Navíc si velice cením toho, že můj výtisk se zároveň pyšní osobním věnováním od pana profesora Kuraše.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz); recenze vyšla také v letním čísle časopisu Odpadové fórum

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"

 

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Recenze k publikaci Odpady a jejich zpracování (Kuraš, 2014)

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (54%)
 • Nevím (28%)
 • Ne (18%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis