Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Roční hlášení o odpadech a obalech v roce 2017 01.02.2017 | kategorie: Aktuality

Roční hlášení o odpadech a obalech v roce 2017

Česká asociace odpadového hospodářství přináší přehledné shrnutí oznamovacích povinností z odpadové legislativy, které vytvořila společnost Inisoft.


Termín 15. 2. 2017 se nezadržitelně blíží a proto Vám přinášíme shrnutí ohlašovacích povinností k tomuto datu.

 • Hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.
 • Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 352/2008 Sb.
 • Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb.
 • Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence dle vyhlášky č. 641/2004 Sb.

 

Hlášení o odpadech

Všechna výše uvedená hlášení se zasílají v elektronické podobě v datovém standardu do systému ISPOP. Způsob vyplnění ročního hlášení je různý a záleží na nástroji, který k tomu použijete. Nejsnadnějším řešením je použití programu EVI 8, který automaticky převede průběžnou evidenci do podoby ročního hlášení. Zároveň EVI 8 umožňuje ze stejných dat připravit i výkaz ODP 5-01 pro Český statistický úřad. Ať už použijete jakýkoliv nástroj, je důležité vědět, že systém ISPOP obsahuje řadu kontrol, které odhalují případné chyby ještě před samotným přijetím hlášení v tomto systému. Každé hlášení o odpadech prochází následně dalšími kontrolami a ověřením na místně příslušných obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a úřadech správních obvodů hl. m. Prahy (ORP a SOP). Tyto kontroly se realizují v programu EVI 8 Obec a vycházejí ze zadání MŽP resp. CENIA (České informační agentury životního prostředí). Cílem všech kontrol je nalezení nejen formálních nesrovnalostí, ale i obsahových chyb. Na některé z důležitých kontrol Vás níže upozorníme. Výhodou programu EVI 8 určeného pro firmy je, že tyto kontroly v sobě také obsahuje a to včetně podrobného popisu a doporučení jak zjištěné problémy vyřešit.

Pozn.:  Společně s nápovědou k programu EVI 8 je uživatelům k dispozici v případě uzavření servisní smlouvy i technická podpora každý pracovní den od 8:00 do 16:00, pravidelné aktualizace i helpdesk.


Přehled nejdůležitějších obsahových kontrol:

 • Kontrola množství – v případě vyplnění podezřele vysokého množství kontrola upozorňuje, zda není hmotnost uvedena v kusech, litrech či jiných jednotkách (u této validace záleží na druhu odpadu a kategorii)
 • Meziroční porovnání zůstatků – pokud v ročním hlášení uvedete kód nakládání xN5, pak v hlášení za další rok musí být uveden záznam s kódem nakládání C00 u stejného druhu odpadu a ve stejném množství
 • Kontrola vyrovnané bilance, ABC bilance – jedna z podmínek správně vyplněného hlášení je, aby množství vyprodukovaného (písmeno A v kódu nakládání) a převzatého odpadu (písmeno B), případně množství převedené z loňského roku (písmeno C) odpovídalo množství stejného druhu odpadu předaného, zpracovaného nebo uskladněného ke konci roku
 • Kontrola duplicitního hlášení – pokud podáte více hlášení se stejným celkovým množstvím a nejedná se o doplněná hlášení, pak se tato hlášení v rámci jednotlivých ORP prověřují
 • Kontrola na zrcadlové položky – pokud u odpadu uvedete kategorii O/N, kontrola zjišťuje, zda v Katalogu odpadů neexistuje jiné katalogové číslo stejného druhu odpadu s kategorií N
 • Kontrola kódu BN30 – tento kód nakládání lze použít pouze u vybraných partnerů a druhů odpadů
 • Kontrola úplnosti adres partnerských subjektů – provádí se podle databáze RES Plus
 • Kontrola kódu BN40 (odpad po úpravě) bez předchozího odpovídajícího nakládání – tento kód nakládání můžete použít pouze v případě, že odpad předtím upravujete
 • Kontrola na poměr množství předupravených a nově vzniklých odpadů – pokud uvedete v hlášení nepoměrné množství vzniklých odpadů z úpravy oproti množství upravených odpadů, je možné, že tento stav bude pracovník ORP prověřovat
 • Kontrola použití kódu XN50 a XN53 (inventurní rozdíl) – tento kód nakládání slouží pouze pro vyrovnání drobných rozdílů v množství vzniklých např. nepřesnostmi ve vážení. Použití tohoto kódu je vždy vhodné okomentovat v poznámce hlášení
 • Kontrola vyplněného údaje IČZ – pokud je partnerem oprávněná osoba, musíte uvést kód IČZ identifikující dané zařízení, do kterého jste odpad předali
 • Kontrola na velké meziroční nárůsty produkce odpadů – Vaše hlášení se meziročně porovnává a dojde-li k velkému poklesu či nárůstu v množství, pak budete pravděpodobně osloveni pracovníkem ORP otázkou, co bylo příčinou
 • Kontrola na číslo provozovny – Identifikační číslo provozovny nesmí být 0 a musí odpovídat metodice stanovené ve sdělení MŽP: http://mzp.cz/cz/identifikacni_cisla_provozoven_sdeleni


Kontroly na celostátní úrovni

Údaje z jednotlivých hlášení o odpadech se každoročně sehrávají do centrální databáze ISOH. Agregované informace jsou veřejně dostupné v internetové aplikaci VISOH. Pro účely státní správy jsou k dispozici v internetové aplikaci ALLISOH. Inspektoři ČIŽP i pracovníci krajských úřadů a ORP tak mají přístup do centrální databáze a mohou provést např. křížové porovnání dat z hlášení konkrétního původce a oprávněné osoby. Zároveň se z centrální databáze každoročně zjišťují subjekty, které měly podat hlášení a neučinily tak.

Upozornění: Chcete-li vědět více, využijte naše služby v oblasti poradenství školení.

 

Hlášení o obalech

Tato hlášení se z ISPOP zpracovávají rovněž v systému ISOH. Ověřovatelem je přímo MŽP resp. CENIA. Pro ohlašovatele jsme již před několika lety vytvořili snadno ovladatelný program OBAL 8, který umožňuje z průběžné evidence obalů hlásit jak na MŽP přes systém ISPOP, tak čtvrtletně autorizované obalové společnosti EKO-KOM.

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) s využitím textu společnosti Inisoft.


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci \"Novinky emailem\"

 

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Roční hlášení o odpadech a obalech v roce 2017

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis