Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Rozhovor OZO 21: Není třeba vytahovat lidem z peněženek další peníze 17.07.2016 | kategorie: Aktuality

Rozhovor OZO 21: Není třeba vytahovat lidem z peněženek další peníze

Pro své letní číslo připravil časopis OZO 21, společnosti OZO Ostrava, rozhovor s Petrem Havelkou z ČAOH na téma poplatků a nákladů v odpadovém hospodářství a novinek, které v tomto směru může přinést připravovaný nový zákon o odpadech.

 

Co přinese obcím a také odpadářským firmám konec skládkování?

Omezení skládkování je nesporně impulzem k širšímu využívání odpadů jako zdrojů surovin. Je to logická a pozitivní cesta. Je však vhodné jí činit s rozmyslem a tak, aby dopady na ty, kdo odpadové služby platí, tedy obce, občané a firmy, byly v rámci možností co nejnižší,“ říká Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (ČAOH).

 

Mimochodem, OZO Ostrava je aktivním členem asociace a aktuální otázky nového zákona o odpadech velmi pečlivě sleduje, navrhuje konkrétní řešení, připomínkuje a diskutuje. Jak pokročily debaty ohledně navýšení poplatků za skládkování?

Ministerstvo přišlo v návrhu zákona s poplatkem navýšeným skoro čtyřnásobně oproti stávajícímu stavu, z nynějších 500 Kč na 1 850 Kč v roce 2024. To je z širšího spektra subjektů neakceptovatelné a sociálně neúnosné a hlavně zbytečné. Návrh tak sklidil kritiku jak obcí a měst, tak odpadového sektoru. Obce a obecní svazy opakovaně vyjádřily názor, že jako sociálně únosná míra poplatku se jeví maximálně 900 Kč. I zástupci odpadového sektoru z řady svazů a asociací opakovaně stojí za názorem, že finální poplatek by měl být v cca poloviční výši.

 

Proslýchá se, že se poplatky ještě zvýší?

Na přelomu května a června MŽP tabulku poplatků změnilo a určitým způsobem je navázalo na recyklační cíle. Doplnění povinných recyklačních cílů do zákona jsme jako ČAOH dlouhodobě podporovali. Krok MŽP tak vnímáme pozitivně, ale bohužel a neznámo, z jakého důvodu MŽP stále trvá na zachování horní hranice poplatku za využitelné odpady, a tu dokonce ještě v dalších letech navyšuje z 1 850 Kč až na 2 000 Kč.

 

„Je to vůbec obhajitelné?

Dříve to MŽP obhajovalo potřebou vytvoření ekonomického prostoru pro nové spalovny odpadů. Ty však již několik let ani EU nedoporučuje a ve své odpadové strategii naopak stanovuje cíle pro recyklaci a chce preferovat vyšší příčky odpadové hierarchie. Recyklace takto extrémní poplatky nepotřebuje. Otázkou zůstává, proč je zákon stále obsahuje. Rozumně by se měla vyřešit také otázka zpoplatnění nevyužitelných odpadů. Pokud poplatky za ně budou příliš vysoké, hrozí riziko, že tyto odpady budou končit mimo zabezpečená zařízení na povrchu terénu. Zatím není jasné, jak celý příběh ohledně poplatků dopadne. Jsem toho názoru, že MŽP zákon odešle do dalšího procesu v dosavadním nastavení, tedy s poplatky ve finální výši 1 850 a 2 000 Kč.

 

Z jedné strany se hovoří o zvýšení poplatků za skládkování, z druhé je jen minimální zájem o snížení nákladů.

Ano, souhlasím. Myslím, že o to by mělo jít ministerstvu přeci také, resp. zejména. Ale v reálu to tak příliš nevypadá. Jednoznačně přitom existují nákladově efektivní cesty, které vedou ke splnění evropských odpadových cílů. Jednou z nich, kterou již máme, je stanovení zákazu skládkování. Logicky pak není třeba vytahovat lidem z peněženek další peníze na poplatky, když je zaveden zákaz. Ministerské nastavení je bohužel i o tom, aby se vybralo více peněz do státního fondu SFŽP. Aby bylo možno tyto peníze přerozdělovat z pozice ministerstva.

Další rozumné řešení je stanovení povinných recyklačních cílů původcům odpadů. To už v zákoně po roce a půl dlouhých debatách MŽP také nakonec stanovilo. A pokud máme tyto dvě věci stanoveny jako povinnosti v zákoně, které jsou pod sankcí, pak se znovu ptám, proč ještě násobně navyšovat poplatky? Napadá mě asi jen ten fond, přerozdělování a podpora vybraných technologií. Je to možná cesta, ale myslím, že není nutná a podle mě to ani není ta správná, protože není výhodná pro ty, kdož to platí - pro lidi.

 

Jakým způsobem se dá nejlépe využít komunální odpad, který nebudeme moci v budoucnu skládkovat?

Podle našeho názoru je třeba se ještě více zaměřit na intenzifikaci uličního sběru a třídění do barevných kontejnerů. Jako ČR jsme v tom dobří, ale stále ještě máme určité rezervy. Avšak i když tyto rezervy využijeme, stále to ještě nebude stačit na splnění vysokých recyklačních cílů EU, které se vztahují k veškerému komunálnímu odpadu. Již za 9 let máme recyklovat celých 60 % komunálních odpadů. K tomu je třeba směsné odpady ještě technologicky třídit na moderních třídících linkách. Jejich výstupem jsou jak odpady recyklovatelné, tak zejména energeticky bohatá frakce, která je využitelná ve stávajících energetických zdrojích, případně ve zdrojích s proběhlou technologickou úpravou pro tuto činnost. Není pak nutné stavět nové velkokapacitní zdroje typu spaloven odpadů, jejichž investiční náklady se pohybují v řádech miliard korun. Zbylá minoritní část nijak nevyužitelného odpadu po technologickém třídění se pak s ohledem na jeho vlastnosti uloží na řízenou skládku, tak jako v dalších zemích EU.

 

Toto řešení nevyžaduje navýšení poplatků?

Ne, navíc respektuje zákaz skládkování využitelných odpadů a je definováno ve vztahu ke splnění evropských recyklačních cílů. Preferuje horní příčky odpadové hierarchie a lze jej úspěšně realizovat v podmínkách volného trhu a konkurence na regionální úrovni. Tedy v nastavení, které samo o sobě tlačí na nízkou cenu služeb, nabízí pracovní pozice v regionech a není k němu třeba vozit odpad desítky a stovky kilometrů daleko.

 

Zdroj: Na otázky redakce časopisu OZO 21 odpovídal Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci \"Novinky emailem\"

 

 

Související články:

ČAOH - shrnutí postojů k nové odpadové legislativě

Odpovědi ČAOH na dotazy Lidových novin k třídění BRKO

Další odpadářské svazy vyjadřují shodné postoje k problémovým částem návrhu odpadového zákona

Výzva ČAOH: Omezme skládkování a pojďme stanovit do zákona evropské recyklační cíle

Polemika Odpadového fóra: Recyklace vs. spalovny

Časopis Pro města a obce: Rozhovor s Petrem Havelkou k novému odpadovému zákonu

ČAOH: Kompletní připomínky k návrhu nového zákona o odpadech

Kolik států má zákaz skládkování a jak jsou vysoké poplatky v Evropě?

Události České televize: Obce ani firmy nesouhlasí s ministerským návrhem čtyřnásobného zdražení poplatků

Parlamentní listy (ČTK): Vyšší poplatky za skládkování jsou pro obce trest, tvrdí SMO ČR

Veselá diskuze k článku - názory čtenářů webu HN k článku MŽP k násobnému zdražení poplatků

E15: Kraje chtějí moc spaloven, recyklaci z peněz EU zanedbávají

Komise vyhlásila cíle balíčku k oběhovému hospodářství

Shrnutí z konference Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje

Lidové noviny - recyklace, skládky, spalovny, poplatky - úplné odpovědi ČAOH

Seminář k odpadové legislativě a oběhovému hospodářství na Italském velvyslanectví v Praze

Odpady: Celio: „Říkalo se tomu skládkový komplex“

Ekonom – krajské plány odpadového hospodářství – odpovědi ČAOH

Polemika OF - Role spalovny v oběhovém hospodářství?

Týdeník Ekonom: Kde skončí naše odpadky?

E15: Petr Havelka: Máme levnější řešení než superspalovny odpadů

ČAOH: Změny v odpadovém hospodářství musí mít co nejmenší dopad na občany

Lidové noviny - speciál k odpadovému hospodářství - úplné odpovědi ČAOH

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Rozhovor OZO 21: Není třeba vytahovat lidem z peněženek další peníze

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • e-mail
 2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
  • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

 • Ano (52%)
 • Nevím (25%)
 • Ne (23%)

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis