Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Rtuťová novela zákona o odpadech k připomínkám 02.01.2018 | kategorie: Aktuality

Rtuťová novela zákona o odpadech k připomínkám

Česká asociace odpadového hospodářství přináší informaci o tom, že do vnějšího připomínkového řízení jde návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008.

Stručně k obsahu:

Jedná se o adaptaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 do českého právního řádu. Konkrétně jsou změny promítnuty do zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů. 

Do zákona o odpadech se vkládá nový § 37x, kde jsou upraveny podrobnosti plnění některých ohlašovacích povinností. Některé povinnosti bylo možné navázat na již podávané roční hlášení o produkci a nakládání s odpady. Předávání údajů mezi povinnými subjekty a zasílání údajů, které roční hlášení neobsahuje, bylo upraveno co nejjednodušeji a jeho podoba bude upravena prováděcím právním předpisem.

S ohledem na povinnost členského státu nastavit systém sankcí za porušení povinností plynoucích z předmětného nařízení byla doplněna rovněž sankční ustanovení. 

V chemickém zákoně jsou navrženy změny, které bezprostředně souvisí s nařízením o rtuti a jeho adaptací, stejně jako s aplikačními aspekty, které s sebou právní úprava nakládání se rtutí nese. V rámci těchto změn jsou zejména doplněny nové skutkové podstaty přestupků a příslušné sankce.

Rovněž jsou v zákoně doplněny kompetence a povinnosti MZD a MŽP prostředí ohledně posuzování oznámení o záměru uvádět na trh nové výrobky s přidanou rtutí nebo používat nové výrobní procesy.

Termín připomínek v meziresortním připomínkovém řízení: do 24. ledna 2018

 

Ke stažení:

důvodová zpráva - duvodova-rtut.pdf [ 396.96 kB ]

nárvh - navrh-rtut.pdf [ 350.06 kB, PDF ]

platné znění se změnami - platne-zneni-se-zmenami-rtut.pdf [ 392 kB, PDF ]

 

 

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)


Pravidelné zasílání novinek z webu ČAOH získáte po vložení vaší emailové adresy na titulní straně webu v sekci "Novinky emailem"


Související články

Chystá se “Okleštěk číslo II”?


 

 

 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Rtuťová novela zákona o odpadech k připomínkám

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis