Česká asociace odpadového hospodářství

Asociace

Vše co vás zajímá
o ČAOH

Články

Co je nového
ve světě odpadů

Činnosti

Čím se ČAOH zabývá

Události

Termíny akcí,
aneb kdy se co děje

Seminář v Poslanecké sněmovně k zákonu o odpadech 14.11.2012 | kategorie: Aktuality

Seminář v Poslanecké sněmovně k zákonu o odpadech

ČAOH se aktivně zúčastnila odborného semináře v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (termín konání dne 14.11.2012).

Seminář se týkal zejména možného budoucího legislativního a faktického vývoje v oblasti zákona o odpadech. Seminářem provázel pan poslanec Mgr. Tomáš Úlehla, místopředseda Výboru pro životní prostředí. Ze strany odborné odpadářské veřejnosti se semináře zúčastnil nemalý počet zástupců důležitých odpadářských společností působících na trhu v ČR. Dále byl přítomen Svaz měst a obcí ČR, sdružení CICPEN a někteří další. Bohužel semináře se neučastnil žádný zástupce Ministerstva životního prostředí, ač bylo MŽP na tento seminář zváno, jako jeho velmi důležitý účastník. Následně bylo zjištěno, že MŽP účast zajistilo třemi pracovníky odboru odpadů MŽP, jako náhradníky za pozvaného ředitele Ing. Manharta. Ti však nebyli vpuštěni přes vrátnici PS, neboť nebyli na seznamu pozvaných účastníků. 

Ze strany ČAOH byla na semináři poměrně podrobně prezentována problematika možných rizik a negativních aspektů aktuálně v některých regionech silně prosazovaného modelu centralističtějšího řízení toků odpadů známého jako ISNO – Integrované systémy nakládání s odpady. Zástupci ČAOH na jednání mimo jiné upozornili na to, že pokud se ČR vydá cestou podpory zřizování ISNO v jednotlivých regionech, může to velmi reálně znamenat nemalé zdražení poplatků za odpadové hospodářství všem občanům ČR, omezení volného trhu a zásadní zhoršení konkurenčního prostředí. Tato svá konstatování zástupci ČAOH podpořili sérií prezentovaných dat a srovnání.

Po proběhlé prezentaci se vedla diskuze nad předmětnou problematikou. Do diskuze se zapojili jak přítomní poslanci, tak zástupci ČAOH, ale i Svazu měst a obcí ČR a sdružení CICPEN. Ze strany zúčastněných pánů poslanců pak zaznělo shrnutí, že poslanci požádají MŽP o sdělení podrobnějších informací k problematice připravovaného zákona o odpadech a nového POH ČR. Návrh nového POH ČR v sobě, v některých formulacích zahrnuje nástroje související s prosazováním ISNO. Na závěr semináře bylo řečeno, že k diskuzi nad touto vážnou problematikou, která se ve svém důsledku může týkat ekonomické situace každého občana v ČR, bude nutné se ještě dále podrobněji zabývat. V tomto směru by se na půdě Poslanecké sněmovny měl v návaznosti na tento první seminář konat rovněž seminář navazující, kde by měly být řešené věci dále a podrobněji diskutovány. 

ČAOH   »   Odborné články a aktuality   »   Seminář v Poslanecké sněmovně k zákonu o odpadech

Uživatelská zóna

Elektronický souhlas s rozesíláním informací v rámci Newsletteru ČAOH

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti (správci) -Česká asociace odpadového hospodářství, se sídlem Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha 9, IČ: 66001536 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
    • e-mail
  2. E-mail bude zpracováván pro účely rozesílání Newsletteru ČAOH.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například klidknutím na odkaz v e-mailu, zasláním emailu nebo dopisu na ČAOH.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR:
    • Máte právo požadovat po nás dodatečné informace dle čl. 12 a 13 GDPR (podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme) podrobnosti o zpracování Vám můžou být dodatečné zaslány na Vaše vyžádaní.
    • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Anketa

Byli byste pro daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a pro preferenci recyklovaných výrobků státem ve veřejných zakázkách?

Česká asociace odpadového hospodářství

Představení asociace

Česká asociace odpadového hospodářství - Největší asociace v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů.

Česká asociace odpadového hospodářství - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz

© 2012-2020 Česká asociace odpadového hospodářství, všechna práva vyhrazena, grafický design Reklamní a grafické studio ABRUPTA, redakční systém CMS Agilis